Ciseán 0

Siobhain Grogan

Tógadh Siobhain Grogan sa Nás, Contae Chill Dara. D’fhreastail sí ar Choláiste Mhuire sa Nás agus ina dhiaidh sin ar Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, áit ar ghnóthaigh sí céim BA sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic, agus Ardteastas san Oideachas ina dhiaidh sin. Bhain sí teastas sa Tacaíocht Foghlama agus Céim Mháistir san Oideachas amach ó shin. Is múinteoir lánaimseartha í sa Choláiste Doiminiceach, Ascaill Uí Ghríofa, Baile Átha Cliath ó 1993 i leith.

Tá triúr clainne aici agus tógadh le Gaeilge iad. Tá tugtha faoi deara aici a laghad áiseanna léitheoireachta, spraoi agus foghlama atá ar fáil i nGaeilge agus is chuige sin a scríobh sí an leabhar, Cén t-am é? (Cois Life, 2009). Ainmníodh an leabhar ar ghearrliosta Ghradam Réics Carló 2009 (Leabhar na Bliana do dhaoine óga). Bhuaigh Siobhain Duais Ambasadóir Teanga na Bliana (An Séala Eorpach Teanga), 2012. Is í Oifigeach Gaeilge Shult na Sollán í Siobhain agus tá sí ina cathaoirleach ar an scéim ghnó, Cill Dara le Gaeilge.

Nuashonraithe Meitheamh 2017

Leabhair do Dhaoine Óga

Cillian ag comhaireamh (Cois Life, 2017)
Caoimhe agus an bogha báistí
(An Gúm, 2011)
Cén t-am é? (Cois Life, 2009)

Siobhain Grogan ag Cois Life

0
Cló Iar-Chonnacht