Ciseán 0
Is léachtóir le hOideachais í Sinéad Ní Ghuidhir in Ollscoil na Gaillimhe. Ag obair le múinteoirí faoi oiliúint i Scoil an Oideachais, sé an t-ábhar spéise atá aici ná an teagasc agus an fhoghlaim ghníomhach, mar a bhaineann sé le teangacha, leis an bhFoghlaim Chomhtháite Ábhair agus Teangacha, (FCÁT/CLIL) agus leis na hábhair uile trasna an churclaim.
Tá taithí na mblianta aici ag baint úsáid as cluichí drámaíochta den chineál seo leis an bhfoghlaim ghníomhach a chur chun cinn i réimse leathan suíomhanna agus le grúpaí éagsúla fud fad na tíre.
Spraoi sa bhfoghlaim agus foghlaim trín spraoi!
Údar an leabhair 95 Cluiche Drámaíochta do Mhúinteoirí agus do Dhaltaí
Cover image of the book 95 Cluiche Drámaíochta do mhúinteoirí agus do dhaltaí
0
Cló Iar-Chonnacht