Ciseán 0

Rióna Ní Fhrighil

Is Ultach í Rióna Ní Fhrighil. Tá céim BA Idirnáisiúnta aici ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh; MPhil ó Choláiste na Tríonóide agus PhD ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Is léachtóir le Gaeilge í in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Tá sainspéis aici i bhfilíocht chomhaimseartha an Bhéarla agus na Gaeilge, sa tsochtheangeolaíocht, i litríocht taistil na Gaeilge agus na Gearmáinise, i gcúrsaí critice, agus sa teangeolaíocht fheidhmeach. Thiomsaigh sí cnuasach ilúdar d’aistí critice dár teideal Filíocht chomhaimseartha na Gaeilge (Cois Life, 2010).

Nuashonraithe Meitheamh 2017

Acadúil

Filíocht chomhaimseartha na Gaeilge (Cois Life, 2010)

Ó theagasc teanga go sealbhú teanga: múineadh agus foghlaim na Gaeilge ar an tríú leibhéal (Cois Life, 2009) [i gcomhar leis an Dr Máirín Nic Eoin]

Aistriú Éireann (Cló Ollscoil na Banríona, 2008) [i gcomhar leis an Dr Charlie Dillon]

Briathra béithe agus banfhilí: filíocht Eavan Boland agus Nuala Ní Dhomhnaill (An Clóchomhar, 2008)

Rióna Ní Fhrighil ag Cois Life

0
Cló Iar-Chonnacht