Ciseán 0
Léigh tuilleadh...

Tom Mac Intyre 5 Márta 2017

Rugadh Tom Mac Intyre i gContae an Chábháin sa bhliain 1931. Scríobhann Tom i mBéarla agus i nGaeilge. Sular thosaigh sé ag scríobh go lánaimseartha in 1965, bhíodh sé ag múineadh in Clongowes Wood College, in Ollscoil Michigan agus in Williams College, Massachusetts.

Léigh tuilleadh
Léigh tuilleadh...

Liam Mac Amhlaigh

Is léachtóir le litríocht agus teanga na Gaeilge i Roinn na Nua-Ghaeilge in Ollscoil Mhá Nuad, agus céimí de chuid an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus Coláiste na Tríonóide, é an Dr Liam Mac Amhlaigh.

Léigh tuilleadh
Léigh tuilleadh...

Alex Hijmans

Rugadh Alex Hijmans san Ísiltír i 1975. Bhog sé go hÉirinn nuair a bhí sé fiche bliain d’aois agus d’fhoghlaim sé an Ghaeilge. Chaith sé tréimhse dhá bhliain déag i nGaillimh ansin, ag obair sna meáin Ghaeilge éagsúla, sular thug sé aghaidh ar an mBrasaíl, áit a bhfuil sé ag teacht isteach ar an bpeann ó shin.

Léigh tuilleadh
Léigh tuilleadh...

Anna Heussaff

Rugadh Anna Heussaff in 1957 agus tógadh le Gaeilge í i mBaile Átha Cliath, áit a bhfuil cónaí uirthi. Foilsíodh a tráchtas MA faoin teideal Filí agus Cléir san Ochtú hAois Déag (An Clóchomhar, 1992). Chaith sí trí bliana i Sasana ag obair le daoine gan dídean, agus fiche bliain sna meáin chumarsáide in Éirinn, mar thaighdeoir agus mar léiritheoir/stiúrthóir le raidió agus teilifís RTÉ go háirithe.

Léigh tuilleadh
Léigh tuilleadh...

Siobhain Grogan

Tógadh Siobhain Grogan sa Nás, Contae Chill Dara. D’fhreastail sí ar Choláiste Mhuire sa Nás agus ina dhiaidh sin ar Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, áit ar ghnóthaigh sí céim BA sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic; agus Ardteastas san Oideachas ina dhiaidh sin.

Léigh tuilleadh
0
Cló Iar-Chonnacht