Ciseán 0
Léigh tuilleadh...

Michal Boleslav Měchura 5 Márta 2017

Innealtóir ríomhaireachta é Michal Boleslav Měchura. As Poblacht na Seice dó. Chaith sé tréimhse fhada ag obair le Fiontar in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus le Tionscadal an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge le Foras na Gaeilge. Ba é a chruthaigh an t-infreastruchtúir ríomhaireachta ar thionscadail éagsúla i réimse na teicneolaíochta teanga, ina measc téarma.ie, logainm.ie, teanglann.ie agus potafocal.com.

Léigh tuilleadh
Léigh tuilleadh...

Conchúr Mag Eacháin

Rugadh agus tógadh Conchúr Mag Eacháin gar do chathair Ard Mhacha. Fuair sé a chuid ollscolaíochta in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, áit a ndearna sé BA agus MA sa Ghaeilge agus sa Léann Ceilteach. Bhain sé PhD amach san ollscoil chéanna sa bhliain 2009.

Léigh tuilleadh
Léigh tuilleadh...

Ciarán Mac Murchaidh

Rugadh Ciarán Mac Murchaidh i gCo. Fhear Manach agus fuair sé a chuid scolaíochta ar Bhunscoil Mhullaigh na Sceach agus ar Choláiste Mhichíl, Inis Ceithleann. Is i Maigh Nuad a chuaigh sé ar an ollscoil agus d’fhreastail sé ar Ollscoil na hÉireann agus ar an Ollscoil Phápúil araon.

Léigh tuilleadh
Léigh tuilleadh...

Seán Mac Mathúna

Rugadh Seán Mac Mathúna i dTrá Lí, Co. Chiarraí. D’fhreastail sé ar Choláiste Bhréanainn i gCill Airne, agus ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh. Foilsíodh gearrscéalta leis go rialta san Irish Times agus san Irish Press as Béarla, agus as Gaeilge san iris Comhar.

Léigh tuilleadh
Léigh tuilleadh...

Antain Mac Lochlainn

Rugadh Antain Mac Lochlainn i gCúil Raithin, Contae Dhoire in 1965. Tá BA agus PhD sa Léann Éireannach aige ó Ollscoil Uladh ar an mbaile sin. Tá tréimhsí caite aige ag obair le Foinse, Bord na Gaeilge agus RTÉ. Tá sé anois ina eagarthóir ar an suíomh acmhainní Gaeilge, www.aistear.ie.

Léigh tuilleadh
0
Cló Iar-Chonnacht