Ciseán 0

Michael Cronin

Rugadh Michael Cronin i mBaile Átha Cliath sa bhliain 1960. Fuair sé BA ó Choláiste na Tríonóide (1982), MA ó University College, Dublin (1986) agus PhD. ó Choláiste na Tríonóide (1991). Chaith sé tréimhse ag múineadh in ollscoileanna sa Fhrainc, ag léachtóireacht sa Bhéarla in Université François Rabelais ó 1982 go 1983 agus in École Normale Supérieure ó 1983 go 1984. Chaith sé bliain ina léachtóir le Fraincis i gColáiste Phádraig, Droim Conrach sular thosaigh sé in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath sa bhliain 1986.

Ar na gradaim a bronnadh air agus na duaiseanna atá buaite aige, tá an Prix du Québec a bhuaigh sé in 2002; ollúnacht oinigh a bhronn Universidad Ricardo Palma, Peiriú air sa bhliain 2001; agus duais CATS Vinay Darbelnet a bhuaigh sé don leabhar, Across the lines (Cork University Press, 2000) in 2001. Toghadh é mar Bhall d’Acadamh Ríoga na hÉireann in 2006 agus ba Rúnaí na nDaonnachtaí é ann ó 2009 go 2011.

Ainmníodh é mar Officier de l’Ordre des Palmes Académiques (Rialtas na Fraince) in 2007.

Is ollamh anois é i Scoil na dTeangacha Feidhmeacha in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus bíonn sé le feiceáil ar TG4 go minic mar iriseoir don chlár cultúrtha, Imeall. Is comheagarthóir é ar The Irish Review.

Nuashonraithe Meitheamh 2017

Saothair Acadúla

Chinese translation of translation and identity (Soochow University Press, 2014)
Korean translation of the expanding world
(Hyeonamsa, 2013)
Translation in the digital age
(Routledge, 2012)
The expanding world: towards a politics of microspection (Zero Books, 2012)
Translation goes to the movies (Routledge, 2009)
The barrytown trilogy (Cork University Press, 2007)
Translation and identity (Routledge, 2006)
An Ghaeilge san aois nua/Irish in the new century (Cois Life, 2005)
Time tracks: scenes from the Irish everyday (New Island, 2003)
Translation and globalization (Routledge, 2003)
Across the lines: travel, language, translation (Cork University Press, 2000)
Translating Ireland: translation, languages, cultures (Cork University Press, 1996)

Obair Eagarthóireachta

Transforming Ireland: challenges, critiques, resources (Manchester University Press, 2009) [i gcomhar le Debbie Ging agus Peadar Kirby.]
Irish tourism: image, culture, and identity (Channel View Publications, 2003) [i gcomhar le Barbara O’Connor.]
The languages of Ireland (Four Courts Press, 2003)[i gcomhar le Cormac Ó Cuilleanáin.]
Reinventing Ireland : culture and the Celtic tiger (Pluto, 2002) [i gcomhar le Peadar Kirby agus Luke Gibbons.]
Unity in diversity? Current trends in translation studies (St. Jerome Press, 1998)
Anthologie de nouvelles irlandaises (L’instant même, 1997)
Tourism in Ireland: A critical analysis (Cork University Press, 1993) [i gcomhar le Barbara O’Connor.]

Michael Cronin ag Cois Life

0
Cló Iar-Chonnacht