Cart 0

Máirín Nic Eoin

Máirín is a scholar of Modern Irish and her research interests are the history and sociology of literature, as well as the development of critical methods appropriate to the forms and themes of literature in minority languages. She has particular expertise in applying sociological, biographical and historical perspectives to the literary analysis of genres and to certain literary texts.

Among her most notable publications are: An litríocht réigiúnach (An Clóchomhar, 1982); Eoghan Ó Tuairisc: beatha agus saothar (An Clóchomhar, 1988); B’ait leo Bean: gnéithe den idé-eolaíocht inscne i dtraidisiún liteartha na Gaeilge (An Clóchomhar, 1998); Ar thóir an fhocail chruinn: iriseoirí na Gaeilge agus fadhbanna an Aistriúcháin (Coiscéim, 1998), edited by Liam Mac Mathúna ; Teanga, pobal agus réigiún: aistí ar chultúr na Gaeltachta inniu (Coiscéim, 2000), edited by Liam Mac Mathúna and Ciarán Mac Murchaidh; Trén bhfearann breac: an díláithriú cultúir agus nualitríocht na Gaeilge (Cois Life, 2005); Ar an gcoigríoch: díolaim litríochta ar scéal na hImirce (Cló Iar-Chonnachta, 2008), edited by Aisling Ní Dhonnchadha; agus, Ó theagasc go sealbhú teanga: múineadh agus foghlaim na Gaeilge ar an tríú leibhéal (Cois Life, 2009), edited by Rióna Ní Fhrighil.

She won The Irish Times Literary Award in 1999 for her book, B’Ait leo bean: gnéithe den idé-eolaíocht inscne i dtraidisiún liteartha na Gaeilge (An Clóchomhar, 1998). She was awarded a Senior Research Fellowship by the Research Council for the Humanities and Social Sciences during the academic year of 2002-2003. Her work Trén bhfearann breac: an díláithriú cultúir agus nualitríocht na Gaeilge (Cois Life, 2005) was deemed to be the greatest Irish-language book since the millennium in a survey published in the December edition 2013 of Comhar.

Among her most recent books is the poetry collection, Gaolta gairide: rogha dánta comhaimseartha ar théamaí óige agus caidrimh teaghlaigh (Cois Life, 2010) – a new expanded version of the acclaimed collection that was first published in 2001 and (with Ríona Nic Congáil et al, ed.) Litríocht na Gaeilge ar fud an domhain I: cruthú, caomhnú agus athbheochan (LeabhairCOMHAR, 2015) and Litríocht na Gaeilge ar fud an domhain II: critic, cultúr agus comhthéacs comhaimseartha (LeabhairCOMHAR, 2015). Many of her critical studies have been published in books and magazines.

Updated June 2017

Critical and Literary Works

Trén bhfearann breac: an díláithriú cultúir agus nualitríocht na Gaeilge (Cois Life, 2005)
B’ait leo bean: gnéithe den idé-eolaíocht inscne i dtraidisiún na Gaeilge (An Clóchomhar Tta., 1998)
An Ghaeilge i gCill Chainnigh (Comhar na Múinteoirí Gaeilge, 1993)
An litríocht réigiúnach (An Clóchomhar, 1982)

Editorial Work

Gaolta gairide: rogha dánta comhaimseartha ar théamaí óige agus caidrimh teaghlaigh (Cois Life, 2010), [New Revised and Enlarged Edition]
Gaolta gairide: rogha dánta comhaimseartha ar théamaí óige agus caidrimh teaghlaigh (Cois Life, 2001)
Teanga, pobal agus réigiún: aistí ar chultúr na Gaeltachta inniu (Coiscéim, 2000)
Ar thóir an fhocail chruinn: iriseoirí, téarmeolaithe agus fadhbanna an aistriúcháin (Coiscéim, 1997), with Liam Mac Mathúna and Ciarán Mac Murchaidh
‘Reiligio poeta,e’ agus aistí eile le Eoghan Ó Tuairisc (Clóchomhar, 1987)

Biography

Eoghan Ó Tuairisc: beatha agus saothar (An Clóchomhar, 1988)

Máirín Nic Eoin at Cois Life

0
Cló Iar-Chonnacht