Ciseán 0

Máirín Nic Eoin

Is scoláire Nua-Ghaeilge í a bhfuil spéis taighde aici i stair agus i socheolaíocht na litríochta, agus i bhforbairt modhanna critice atá oiriúnach d’fhoirmeacha agus do théamaí na litríochta i dteanga mhionlach. Tá saintaithí aici ar pheirspictíochtaí socheolaíochta, beathaisnéise agus staire a chur i bhfeidhm ar an anailís liteartha ar sheánraí agus ar théacsanna liteartha ar leith. Tá sí ina comheagarthóir ar an ríomhiris phiarmheasta COMHARTaighde agus toghadh í ina Ball d’Acadamh Ríoga na hÉireann i Márta na bliana 2016.

Ar na foilseacháin is tábhachtaí dá cuid, tá: An litríocht réigiúnach (An Clóchomhar, 1982); Eoghan Ó Tuairisc: beatha agus saothar (An Clóchomhar, 1988); B’Ait leo Bean: gnéithe den idé-eolaíocht inscne i dtraidisiún liteartha na Gaeilge (An Clóchomhar, 1998); Ar thóir an fhocail chruinn: iriseoirí na Gaeilge agus fadhbanna an aistriúcháin (Coiscéim, 1998), le Liam Mac Mathúna mar eagarthóir; Teanga, pobal agus réigiún: aistí ar chultúr na Gaeltachta inniu (Coiscéim, 2000), le Liam Mac Mathúna and Ciarán Mac Murchaidh mar eagarthóirí; Trén bhfearann breac: an díláithriú cultúir agus nualitríocht na Gaeilge (Cois Life, 2005); Ar an gcoigríoch: díolaim litríochta ar scéal na himirce (Cló Iar-Chonnachta, 2008), le hAisling Ní Dhonnchadha mar eagarthóir; Ó theagasc teanga go sealbhú teanga: múineadh agus foghlaim na Gaeilge ar an tríú Leibhéal (Cois Life, 2009), le Rióna Ní Fhrighil mar eagarthóir.

Ghnóthaigh sí Gradam Liteartha de chuid The Irish Times sa bhliain 1999 dá leabhar, B’Ait leo bean: gnéithe den idé-eolaíocht inscne i dtraidisiún liteartha na Gaeilge (An Clóchomhar, 1998). Bronnadh Comhaltacht Shinsearach Taighde de chuid na Comhairle um Thaighde sna Dána agus sna hEolaíochtaí Sóisialta uirthi sa bhliain acadúil 2002-2003.

Roghnaíodh a leabhar Trén bhfearann breac: an díláithriú cultúir agus nualitríocht na Gaeilge (Cois Life, 2005) mar an leabhar Gaeilge is fearr ó chasadh na mílaoise i suirbhé a d’fhoilsigh an iris liteartha Comhar i Nollaig 2013.

Ar na leabhair is déanaí uaithi an díolaim filíochta, Gaolta gairide: rogha dánta comhaimseartha ar théamaí óige agus caidrimh teaghlaigh (Cois Life, 2010) – eagrán nua méadaithe den díolaim ardráchairte a foilsíodh ar dtús sa bhliain 2001, agus (le Ríona Nic Congáil et al, eag.) Litríocht na Gaeilge ar fud an domhain I: cruthú, caomhnú agus athbheochan (LeabhairCOMHAR, 2015) agus Litríocht na Gaeilge ar fud an domhain II: critic, cultúr agus comhthéacs comhaimseartha (LeabhairCOMHAR, 2015). Tá aistí critice dá cuid ar ghnéithe éagsúla de litríocht na Gaeilge foilsithe i raon leathan leabhar agus irisí.

Nuashonraithe Meitheamh 2017

Saothair Chritice agus Liteartha

Trén bhfearann breac: an díláithriú cultúir agus nualitríocht na Gaeilge (Cois Life, 2005)
B’ait leo bean: gnéithe den idé-eolaíocht inscne i dtraidisiún na Gaeilge (An Clóchomhar Tta., 1998)
An Ghaeilge i gCill Chainnigh (Comhar na Múinteoirí Gaeilge, 1993)
An litríocht réigiúnach (An Clóchomhar, 1982)

Obair Eagarthóireachta

Gaolta gairide: rogha dánta comhaimseartha ar théamaí óige agus caidrimh teaghlaigh (Cois Life, 2010), [Eagráin Nua Leasaithe agus Méadaithe]
Gaolta gairide: rogha dánta comhaimseartha ar théamaí óige agus caidrimh teaghlaigh (Cois Life, 2001)
Teanga, pobal agus réigiún: aistí ar chultúr na Gaeltachta inniu (Coiscéim, 2000)
Ar thóir an fhocail chruinn: iriseoirí, téarmeolaithe agus fadhbanna an aistriúcháin (Coiscéim, 1997), i gcomhar le Liam Mac Mathúna agus Ciarán Mac Murchaidh
‘Reiligio poetae,’ agus aistí eile le Eoghan Ó Tuairisc (Clóchomhar, 1987)

Beathaisnéis

Eoghan Ó Tuairisc: beatha agus saothar (An Clóchomhar, 1988).

Máirín Nic Eoin ag Cois Life

0
Cló Iar-Chonnacht