Ciseán 0

Fidelma Ní Ghallchobhair

Tógadh Fidelma Ní Ghallchobhair le Béarla i gCill Dara agus thugadh sí cuairteanna rialta ar Ghaeltacht Láir Thír Chonaill, áit dúchais a máthar. Bhain sí bunchéim amach sa Ghaeilge agus sa Laidin agus iarchéim sa Nua-Ghaeilge, chomh maith leis an ATO (Ard-Teastas san Oideachas) i gColáiste na hOllscoile, Gaillimh, tráth ar chaith sí tréimhsí i nGaeltacht Chonamara. Rinne sí tráchtas M.A. in 1979 ar L.S. Gógan agus a shaothar filíochta agus ansin chaith sí ocht mbliana i mbun eagarthóireachta ar théacsleabhair agus ar leabhair do pháistí in An Gúm. Chuaigh sí ag obair ansin don Choiste Téarmaíochta go dtí go ndeachaigh sí ar scor in 2010. Is ball í den Choiste Téarmaíochta.

Le linn di a bheith ag obair don Choiste Téarmaíochta, chuir sí foclóirí agus acmhainní téarmaíochta in eagar, agus thiomsaigh sí ábhar leis an gCoiste le heisiúint ar líne. In 2004, ceapadh í mar mheasúnóir téarmaíochta agus mar chomhairleoir teanga ar na chéad eagráin Ghaeilge de bhogearraí Microsoft. D’ullmhaigh sí lámhleabhar téarmeolaíochta in 2007 (nuashonraithe 2010). Ceapadh í ar Bhord an EAFT (European Association for Terminology) in 2004 agus d’fheidhmigh sí mar Uachtarán air ó 2007 go 2009. I gcomhar leis an EAFT a d’eagraigh sí dhá sheimineár faoi chúrsaí téarmeolaíochta i mBaile Átha Cliath in 2006 agus 2007, agus i gcomhar le NSAI agus le tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge d’eagraigh sí comhdháil bhliantúil ISO TC37 i mBaile Átha Cliath in 2010. Tá sí ina ball de thoscaireacht na hÉireann de chuid NSAI (an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann) chuig ISO TC37 (Coiste Teicniúil ISO i leith ‘Téarmeolaíocht agus acmhainní eile teanga agus ábhair’) ó 2002 i leith. Thug sí ceardlanna agus cainteanna faoi obair théarmeolaíochta in Éirinn agus thar lear, agus foilsíodh ailt léi faoi ghnéithe éagsúla den obair. Ina leabhar nua, Ár dtéarmaí féin (Cois Life, 2014), rianaítear stair agus forbairt na téarmaíochta sa Ghaeilge ón gcianaimsir anonn.

Nuashonraithe Meitheamh 2017

Acadúil

Ár dtéarmaí féin (Cois Life, 2014)

Drámaíocht

Blúiríní i gcomhar le Celia de Fréine (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta, 2015) [dornán drámaí gearra do mhic léinn Idirbhliana nó don fhoghlaimeoir fásta]

Eagarthóireacht

Ar an tslí abhaile: duanaire a seacht (1966-1979) le Liam S. Gógan (Coiscéim, 2012)
Magyar terminológia: journal of Hungarian terminology 4.2 2011, i gcomhar le Ágota Fóris (Búdaipeist: Akadémiai Kiadó, 2012) [imeachtaí comhdhála de chuid an an EAFT a reáchtáladh i mBúdaipeist, 12-13 Samhain 2010]
ISO 704: 2009, Terminology work — principles and methods, i gcomhar le Hanne Erdman Thomsen (An Ghinéiv: ISO, 2009) [caighdeán idirnáisiúnta ISO maidir le prionsabail agus modhanna oibre i réimse na téarmeolaíochta]
Minority languages and terminology policies, i gcomhar le Blanca Nájera (Vín: Termnet, 2008) [imeachtaí seimineáir de chuid an EAFT a reáchtáladh i mBaile Átha Cliath, 27-28 Iúil 2007)

Aistriúcháin do Dhaoine Óga

Coinín beag agus an phluid ghorm (An Gúm, 2015) [aistriúchán Gaeilge ar Small bunny’s blue blanket le Tatyana Feeney]
Frog beag agus na torbáin sin (An Gúm, 2015) [aistriúchán Gaeilge ar Little frog’s tadpole trouble le Tatyana Feeney]
Eilifint óg agus an folcadán (An Gúm, 2015) [aistriúchán Gaeilge ar Small elephant’s bathtime le Tatyana Feeney]
Ulchabhán óg agus an scairf oráiste (An Gúm, 2015) [aistriúchán Gaeilge ar Little owl’s orange scarf le Tatyana Feeney]
Cuán clúmhach agus scéal an damhna (An Gúm, 2013) [aistriúchán Gaeilge ar Werewolves and states of matter le Janet Slingerland]
Fuinneamh is fáilte (An Gúm, 2013) [aistriúchán Gaeilge ar Aliens and energy le Agnieska Biskup]
Azzi idir dhá stól (An Gúm, 2012) [aistriúchán Gaeilge ar Azzi in between le Sarah Garland.]
Tagann Leó le chat chun spraoi linn! (An Gúm, 2005) [aistriúchán Gaeilge ar Léo le chat comes to play le Opal Dunn]
An Prionsa sona (An Gúm, 1986, 2004) [aistriúchán Gaeilge ar The happy prince le Oscar Wilde]
Scéal na Nollag (An Gúm, 1986) [aistriúchán Gaeilge ar Santa’s favourite story le Hisako Aoki]
Jimí (An Gúm, 1985) [aistriúchán Gaeilge ar an leagan Béarla de När stalltrollet flyttade le Elisabeth Hjortvid]

Fidelma Ní Ghallchobhair ag Cois Life

0
Cló Iar-Chonnacht