Ciseán 0

Deaglán de Bréadún

Rugadh Deaglán de Bréadún in Inis Córthaidh, Contae Loch Garman agus bhog an teaghlach go dtí Baile Átha Cliath nuair a bhí sé óg, áit ar fhreastail sé ar Scoil na mBráithre Críostaí i Sráid Synge. Rinne sé céim BA i dTeanga agus Litríocht an Bhéarla ag Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath agus céim mháistreachta sa Léann Angla-Éireannach. Tar éis dó tréimhse a chaitheamh sna Stáit Aontaithe, fuair sé post mar iriseoir le The Irish Times i mBaile Átha Cliath. Bhí sé mar Eagarthóir an Tuaiscirt leis an bpáipéar nuair a bhí na comhráití do Chomhaontú Aoine an Chéasta ar siúl agus fuair sé duais iriseoireachta BT/IPR mar aitheantas ar a chuid oibre. Agus é ag obair don Irish Times, bhí sé seal ina Chomhfhreagraí Gnóthaí Eachtracha, ina Chomhfhreagraí Polaitíochta, agus ina Chomhhfhreagraí Sealadach i Moscó. Bronnadh duais iriseoireachta Oireachtas na Gaeilge air de bharr a chuid oibre mar Eagarthóir Gaeilge ar an bpáipéar.

D’fhág sé The Irish Times ag deireadh 2012 agus tá tréimhsí caite aige ó shin mar Chomhfhreagraí Raidió Áitiúil le Coimisiún Thithe an Oireachtais i dTeach Laighean agus ina dhiaidh sin mar Eagarthóir Polaitiúil agus colúnaí le The Irish Sun. Ball de Chomhairle Preasa na hÉireann is ea Deaglán chomh maith. D’fhoilsigh Cois Life a chuimhní cinn gairmiúla Cinnlínte in 2016.

Nuashonraithe Meitheamh 2017

Gearrscéalta

Sceallóga (Comhar, 1990)

Neamhfhicsean

Cinnlínte: saol an iriseora (Cois Life, 2016)

Scéalta nuachta (LeabhairCOMHAR, 2016)

Power play: the rise of modern Sinn Féin (Merrion Press, 2015)

The far side of revenge: making peace in Northern Ireland (Collins Press, 2001)

Deaglán de Bréadún ag Cois Life

0
Cló Iar-Chonnacht