Ciseán 0

Con Ó Ruairc

Rugadh Con Ó Ruairc i mBaile Átha Cliath agus fuair sé a chuid oideachais i gColáiste Mhuire, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (BAgrSc, MAgrSc) agus Ollscoil Cornell, Nua-Eabhrac (PhD).

Chaith sé 40 bliain ag obair le Teagasc mar luibheolaí, mar eagarthóir ar fhoilseacháin eolaíochta agus mar phleanálaí taighde. Bhí Diseases of grasses and forage legumes in Ireland (Foras Talúntais, 1976) i measc líon mór na bhfoilseachán eolaíochta a scríobh sé. Rinne sé eagarthóireacht ar fhoilseacháin éagsúla de chuid Teagasc, lena n-airítear leabhair ar chré thrí chontae in Éirinn.

Chaith sé seal mar Uachtarán ar Institiúid Bitheolaíochta na hÉireann, Cathaoirleach ar Choiste Eolaíochta agus Teicneolaíochta an RDS agus ar choistí éagsúla de chuid Acadamh Ríoga na hÉireann. D’eagraigh sé cláir ‘Bitheolaíocht Inniu’ do mhic léinn dara leibhéil le hInstitiúid Bitheolaíochta na hÉireann agus chuir sé tús leis an gcéad chlár den chineál seo as Gaeilge.

Ó 1983, tá sé ag eagrú léachtaí agus turais trí Ghaeilge ar fhána, ar fhlóra agus ar gheolaíocht Inis Meáin do mhúinteoirí faoi oiliúint le linn a dtréimhse sa Ghaeltacht. Thar na blianta bhí Éanna Ní Lamhna, Aisling Nic an tSithigh, Micheál Óg Ó Briain agus Con Breen ar a fhoireann teagaisc. Tá an clár seo ar Árann níos ábhartha anois toisc go bhfuil nádúr agus eolaíocht ar an siollabas bunscoile arís.

Nuashonraithe Meitheamh 2017

Foilsithe

Dúlra Oileáin Árann (Cois Life, 2012)
Nature guide to the Aran Islands (Lilliput Press, 2012)
Diseases of grasses and forage legumes in Ireland (Foras Talúntais, 1976)

Con Ó Ruairc ag Cois Life

0
Cló Iar-Chonnacht