Ciseán 0

Caoilfhionn Nic Pháidín

Saolaíodh i Sasana agus tógadh i mBaile Átha Cliath í, agus is céimí í de chuid UCD. Tá baint leanúnach aici le foilsitheoireacht na Gaeilge ina saol gairmiúil. Chaith sí tréimhse i mbun eagarthóireachta sa Ghúm; ina heagarthóir ar Comhar 1979–84; ar cholúin Ghaeilge The Irish Times 1984–87, agus ina heagarthóir taighde foclóireachta in Acadamh Ríoga na hÉireann go dtí 1999. Is údar agus eagarthóir í ar mhórán leabhar.

Bhí sí ina Stiúrthóir ar Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 1999–2006. Bhí sí ina Léachtóir Sinsearach ann go dtí 2015 mar ar bhunaigh sí sraith tionscadal taighde i réimse na ndaonnachtaí digiteacha don Ghaeilge: tearma.ie; logainm.ie; iate.europa.eu (na téarmaí Gaeilge), ainm.ie; gaois.ie agus duchas.ie.

Bhí sí ina comhalta den dá Choimisiún Rialtais a phléigh le cúrsaí Gaeilge lenár linn: Coimisiún chun Ról na nEagras Deonach a Scrúdú (1996–7) agus Coimisiún na Gaeltachta (1999–2000). Bhí sí ina Comhalta Boird ar Fhoras na Gaeilge (2007–2011).

Bhunaigh sí féin agus an Dr Seán Ó Cearnaigh an comhlacht foilsitheoireachta Cois Life in 1996. Tá breis is céad tríocha teideal foilsithe ó shin acu, a bhformhór sna réimsí liteartha agus léinn – i bhformáidí cló, ríomhleabhar, agus closleabhar.

Nuashonraithe Meitheamh 2017

Acadúil

Fáinne an lae agus an athbheochan: 1898-1900 (Cois Life, 1998)

Eagarthóireacht

Séanna (Cois Life, 2016)
A new view of the Irish language
(Cois Life, 2008)
Foclóir FIONTAR (Fiontar, DCU, 2004) [i gcomhar le Donla uí Bhraonáin]
University education in Irish: challenges and perspectives / Ollscolaíocht Ghaeilge: dúshláin agus léargais (Fiontar, DCU, 2004) [i gcomhar le Donla uí Bhraonáin]
Séanna (Cois Life, 1996)
An chaint sa tsráidbhaile
le Breandán Ó hEithir (Comhar, 1991)
Cnuasach focal ó Uíbh Ráthach (Acadamh Ríoga na hÉireann, 1987)
Scéalta as Comhar (Comhar, 1982)

Caoilfhionn Nic Pháidín ag Cois Life

0
Cló Iar-Chonnacht