Togha is rogha na gclúdach 11 Eanáir 2016 – Posted in: Nuacht, Comórtais

Mar fhoilsitheoirí, caithimid an chuid is mó dár n-am ag léamh téacsanna, agus á gcur in ord is in eagar. Ach is rud iontach fisiciúil é an leabhar: ní hionann leabhar agus bailiúchán focal. Is cuma cé chomh cruthanta is atá an scéal, cuireann crut ar leith an leabhair le sult an léitheora, nó baineann sé an sult sin de. Táimid an-bhródúil in Cois Life nach gcuirtear srian ar an nGaelachas ó thús go deireadh an phróisis, sé sin, ní hamháin go bhfuil na leabhair scríofa as Gaeilge, ach deartha agus curtha i gcló in Éirinn, agus ar an gcaighdeán is airde. Dar linn, tá ár leabhair galánta, gleoite, chomh maith le suimiúil, so-léite! Níl sé éasca leabhar den saghas seo a fhoilsiú: tá orainn díriú isteach ar chuile chuid den leabhar, idir friotal, leagan amach agus dearadh. Ag pointe áirithe, nuair atáimid sásta leis an téacs, tá orainn tús áite a thabhairt do cheisteanna eile.

Ceann de na ceisteanna is tábhachtaí, ó thaobh an léitheora de, ná an clúdach. Mí nó dhó ó shin, bhíomar ag obair ar chlúdach Éagóir, le Seán Ó Cuirreáin, a foilseofar ar an 1 Bealtaine. Cuntas é seo ar dhúnmharuithe Mhám Trasna in 1882, ‘insint shimplí, cruinn ar scéal casta faoi eachtra staire a mhaireann go glé fós in ndaonchuimhne an phobail lenar bhain sé’ mar a deir an t-údar féin. Anois táimid gafa lena malairt: ropleabhar faoi iriseoir óg a thógann post i mBleá Cliath agus í ag éalú ó chúraim a saoil i nGaoth Dobhair, An tIriseoir le Michelle Nic Pháidín. Tá foréigean baile agus pósadh cliste fágtha aici ina diaidh, ach nuair a iarrann a heagarthóir uirthi filleadh go nGaoth Dobhair níl neart uirthi ach aghaidh a thabhairt arís ar a fadhbanna…agus b’fhéidir, an lámh in airde a fháil orthu…

Má tá sibh fiosrach faoi chonas a roghnaítear clúdach, agus an aird a thugaimid ar gach rogha, seo mar a mhínigh ár ndearthóir, Alan Keogh, na cludaigh dúinn (míniú ar Éagóir thíos freisin):

An tIriseoir 1: iarracht déanta anseo luas (agus faisean – na hingne dearga/iPhone) an scéil a chur in iúl, trí bhean ghleoite a léiriú atá cumtha as nuachtáin.
An tIriseoir 2: úsáidtear anseo aghaidh na beirte atá ina bpríomhcharactair, mar is as an gaol atá eatarthu a eascraíonn an scéal, ag tagairt arís do nuachtáin (agus don mharc ar imeall a súile).
An tIriseoir 3: ag baint usáide as phatrún breac an chló nuachtáin chun díriú isteach ar shúil Bhíde – ag tagairt don bhfaire/don iriseoireacht agus na dathanna/fabhraí – faisean. Agus an dubh ar bharr ag tagairt do na táblódaigh le barr dearg. Cló cosúil le cló nuachtáin.
An tIriseoir 4: clúdach ar luas lasrach ag cur le chéile na príomhcharactair agus bonnáin na nGardaí.
An tIriseoir 5: roscaireacht físe ag baint úsáide as gearrthóga nuachtáin agus an poll dóite mar nod dúinn faoin gaol eatarthu. An cló cosúil le cló nuachtáin.

Ba bhreá linn fháil amach cén ceann is fearr libh mar léitheoirí. Tar ar cuairt chugainn ar ár leathanach Twitter: beidh an deis agat ansiúd na clúdaigh uilig a fheiceáil agus do thuairim a roinnt linn – agus tá leabhair le buachan ann!

 

« Fainic! Tá na Lochlannaigh ag teacht…
Máire Zepf agus a laethanta leis na Lochlannaigh »