Teidil nua ó Antain Mac Lochlainn! 6 May 2015 – Posted in: Gan chatagóir

Cruinneas agus In ord is in eagar

Dhéanfadh an dá leabhar nua seo pacáiste luachmhar do mhic léinn Gaeilge, eagarthóirí, aistritheoirí nó scríbhneoirí de shaghas ar bith.

AN DÁ LEABHAR AR FÁIL AR LÍNE AR PHRAGHAS IONTACH, €30!

Praghas: €15
ISBN: 978-1-907494-4-51

Is é atá in Cruinneas ná cnuasach aibítreach de na focail agus de na struchtúir ghramadaí is minice a bhaineann tuisle asainn: focail Ghaeilge a úsáidtear sa chiall mhícheart, coincheapa Béarla atá deacair a aistriú, lochtanna stíle, trasnáil ón mBéarla agus a lán eile. Seo a leanas iontráil shamplach ón leabhar (lch 39):

>Clann/teaghlach/muintir

>Is ionann clann agus na páistí a bheirtear do thuismitheoirí. Is é atá i teaghlach agus muintir ná an líon tí go léir, idir pháistí agus tuismitheoirí agus daoine muinteartha. B’ait an rud é, mar sin, déagóir a rá go bhfuil ochtar ina chlann nó gur chaith sé an Nollaig lena chlann. Tá ochtar sa teaghlach agus Chaith mé an Nollaig le mo mhuintir atá i gceist aige dáiríre.

>Úsáidtear clann chomh maith le trácht ar shinsir daoine nó de ghrúpa daoine arb ionann sloinne dóibh: Duine de Chlann Uí Ruairc é.

Praghas:€18
ISBN: 978-1-907494-4-44

Tá an dara heagarán dá threoirleabhar d’eagarthóirí ar fáil anois freisin, In ord is in eagar. Tá a lán cleachtaí breise san atheagrán agus caibidlí nua ar phrionsabail Plain Language agus ar na dúshláin a bhaineann le seánraí ar leith, e.g. téacsanna liteartha, ailt agus scripteanna nuachta.

Orduithe: www.cic.ie  nó, i gcás siopa ÁIS (01) 6616522 ais@forasnagaeilge.ie.

« Leabhar nua le Seán Ó Cuirreáin
Ceardlann ar an bprós-scríbhneoireacht le Alex Hijmans »