Teidil Nua an Earraigh Seolta! 6 Aibreán 2014 – Posted in: Gan chatagóir

Seoladh teidil an Earraigh ó Cois Life in The Library Project, 4 Barra an Teampaill, ag 6.30pm, Dé hAoine, an 4 Aibreán 2014. Ag filleadh ar  “ár gcló ceart” (mar a déarfadh an Ríordánach) a bhíomar mar bunaíodh Cois Life trasna na habhann ón láthair seo i lár na 1990í agus sin an chúis a dtagraíonn teideal an chomhlachta don Life (agus féach na leabhair ar snámh inti inár lógó!). Ba é Cathal Póirtéir an Fear a’ Tí don tráthnóna agus bhain gach duine taitneamh as an bhfíon agus as an gceol, agus as na píosaí beaga cainte a rinneadh faoi na ceithre leabhar seo ar leith:

Scéal Scéil: rúndiamhra na meán curtha in eagar ag Breandán Delap

Sciorrann an tAm le hOrna Ní Choileáin

Daideo le hÁine Ní Ghlinn

An Colm Bán le Liam Ó Muirthile

Ar dtús rinne  an Coimisinéir Teanga nua, Rónán Ó Domhnaill, píosa cainte faoi thábhacht na hiriseoireachta agus sheol sé saothar nua Bhreandáin Delap Scéal Scéil. Ábhar ó scoth na n-iriseoirí Gaeilge agus cleachtóirí sna meáin a bhí tarraingte le chéile ag Breandán Delap, a dúirt sé: Deaglán de Bréadún; Paul Drury; Cilian Fennell; Cathal Mac Coille; Rónan Mac Con Imaire; Harry McGee; Antain Mac Lochlainn; Póilín Ní Chiaráin; Máirín Ní Ghadhra; Gormfhlith Ní Thuairisg; Pádhraic Ó Ciardha; Seán Ó Cuirreáin; Seán Tadhg Ó Gairbhí; Máirtín Ó Muilleori; agus Pól Ó Muirí.

Ina dhiaidh sin chuir na húdair eile síos ar a gcuid leabhar ar leith. Léigh Orna Ní Choileáin sliocht as ceann de na gearrscéalta óna cnuasach nua, Sciorrann an tAm – an chéad chnuasach ó foilsíodh Canary Wharf in 2009 – leabhar a bhuaigh roinnt duaiseanna liteartha, gan trácht ar lucht leanúna a ghnóthú láithreach bonn don scríbhneoir óg seo lena sainstíl féin.

Cé go bhfuil cáil ar Orna as gcuid leabhar do pháistí, féach go bhfuair a híníon is óige an-bhlas ar  na scéalta in Sciorrann an tAm chomh maith!

Nuair a chuir Áine Ní Ghlinn síos ar conas a spreagadh í le Daideo a scríobh, thug sí léargas drámatúil beo dá raibh i láthair ar cad is ionspioráid ann – fiosracht an duine daonna sna féidearthachtaí a leanann an cheist “cad a tharlódh dá ….”. Spreag sí fiosracht an tslua, pé scéal é agus chuaigh neart daoine trasna chuig an ‘siopa’ le cóip den leabhar a cheannach dóibh féin. Ná bac ‘litríocht leanaí’ – mar a dúirt Cathal Póirtéir, tá an scéal scríofa chomh maith sin go mbainfeadh aon duine ardtaitneamh as.

Labhair Liam Ó Muirthile faoin bpríomhcharachtar in An Colm Bán: Nora Buckley, searbhónta as Iarthar Chorcaí, a théann ag rince ar stáitse na bhFolies Bergère i bPáras san blianta tar éis an Chéad Chogaidh Mhóir.. Scéal Nora agus scéal údair ar thóir scéal Nóra i bPáras na haimsire seo is bun leis an leabhar. Mheasamar go raibh cuairt tugtha ag na Folies Bergère céanna ar an ócáid fad a bhí Liam ag caint ach b’amhlaidh go raibh cóisir ‘oíche na gcearc’ tar éis teacht isteach le teann fiosrachta, nuair a chonaic siad na leabhair ar taispeáint ar na seilfeanna ar na fallaí arda. Ach sin is brí le bheith i ‘lár an aonaigh’ is dócha!
Tá na leabhair ar fad ar díol i siopaí leabhar agus ó www.cic.ie áit a bhfuil siad ar fáil i bhfoirm páipéir agus i modh ríomhleabhair.

« Aoi-bhlag Alex Hijmans – Peann ar pháipéar
Aoi-bhlag Alex Hijmans – Dá léifeadh mo mham é seo … »