Téarmaíocht don Aontas Eorpach. Taithí na hÉireann: Tionscadal GA IATE

12.00

Stoc ar fáil

Product ID: 32517 ISBN: 9781909367661 Category: Clibeanna: ,

Tá staidéar nua Téarmaíocht don Aontas Eorpach. Taithí na hÉireann: Tionscadal GA IATE tiomsaithe ag Fiontar, DCU agus foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht. Déantar cur síos cuimsitheach sa staidéar seo ar théarmeolaíocht na Gaeilge i gcomhthéacs fheidhmeanna aistriúcháin an Aontais Eorpaigh. Táthar ag súil go rachaidh an staidéar seo ar thionscadal GA IATE chun leasa agus chun tairbhe pobail níos leithne ná pobal na Gaeilge amháin, go háirithe iad siúd ar spéis leo an t-aistriúchán agus téarmaíocht i dteangacha nua eile an AE. Tá torthaí an staidéir ar fáil mar leabhar dátheangach Gaeilge/Béarla.

Dúirt an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich, T.D., go raibh an-áthas air go raibh an staidéar seo á fhoilsiú. “Tá mé sásta go raibh sé ar chumas mo Roinne tacú leis an tionscadal seo agus tréaslaím le Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath as an méid atá ar siúl acu sa réimse seo agus i réimsí tábhachtacha eile a bhaineann leis an Ghaeilge,” a dúirt an tAire Stáit.

Tá Fiontar ag obair i gcomhar leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, le Foras na Gaeilge (an Coiste Téarmaíochta) agus le hinstitiúidí an AE ar chomhthionscadal ón bhfómhar 2007, le téarmaíocht Ghaeilge a chur ar fáil do bhunachar IATE, bunachar sonraí téarmaíochta idirinstitiúideach ilteangach an AE. D’eascair gá práinneach le téarmaíocht in 2007 nuair a bhain an Ghaeilge stádas amach mar theanga oifigiúil an AE, mar gheall ar an gceanglas, fiú má bhí sé teoranta ag maolú, reachtaíocht áirithe a chur ar fáil i nGaeilge comhaimseartha le teangacha oifigiúla eile an AE.

Déanann an staidéar seo doiciméadú agus athbhreithniú ar an tionscadal seo, ar a dtugtar tionscadal GA IATE. Cuirtear an tionscadal i láthair i gcomhthéacs oibre téarmeolaíochta IATE sna teangacha a bhain stádas oifigiúil an AE amach ó 2004, sna trí institiúid is mó de chuid an AE – Comhairle an Aontais Eorpaigh, an Coimisiún Eorpach agus Parlaimint na hEorpa. Is iad na trí phríomhréimse sa staidéar ná forléargas ar IATE, forléargas ar obair théarmeolaíochta sna teangacha nua sna trí phríomhinstitiúid agus cás-staidéar thionscadal GA IATE. Tá cur síos mion ar na tátail a baineadh as mar aon le deiseanna do bhreis taighde.

Meáchan250 g