Gaolta gairide

Saol an pháiste is ábhar don díolaim filíochta seo, agus a gcaidreamh leis na daoine fásta is tábhachtaí ina saol. An anthology of contemporary Irish-language poetry on the themes of youth and family relations

16.00

Stoc ar fáil

Saol an pháiste is ábhar don díolaim filíochta seo, agus a gcaidreamh leis na daoine fásta is tábhachtaí ina saol. Eagrán nua méadaithe é seo den díolaim théamach ardráchairte a foilsíodh ar dtús in 2001. Cnuasach dánta é le filí Gaeilge a bhaineann leis an óige, leis an gcaidreamh idir daoine óga agus daoine lánfhásta agus le gaolta gairide teaghlaigh i gcoitinne. Tá dánta breise leis na filí céanna agus dánta le filí nach raibh i gceist sa chéad eagrán á gcur ar fáil anseo agus réimse níos leithne ábhair – ó thaobh réigiúin agus téama de – á léiriú dá bharr sin.Meáchan 250 g
Foilsithe

2010