Drámaí Bunscoile

20.00

Stoc ar fáil

Deich gCinn de dhrámaí nuascríofa atá feiliúnach do pháistí sna bunranganna – ó na naíonáin go rang a dó.  Ceoldrámaí iad naoi gcinn acu agus tá dhá dhráma Nollag ann chomh maith.  Tá an Ghaeilge sna drámaí simplí le go leor athrá, rud a dhéanann feiliúnach iad do ghasúir nach bhfuil mórán líofachta acu sa teanga, ach is féidir iad a chur in oiriúint do dhaltaí Gaeltachta / Gaelscoile chun iad a dhéanamh níos dúshlánaí. Maidir leis an hamhráin, is amhráin nuachumtha iad ach tá siad curtha le foinn aitheanta.

Tá taifeadtaí de na hamhráin ar an suíomh idirlín www.cic.ie