Tromluí

Dúisíonn Eoghan Ó Broin i mbothán sléibhe agus a chuimhne glanta, folamh. Duaisleabhar Oireachtais do dhaoine óga.

10.00

Stoc ar fáil

Product ID: 47493 ISBN: 978-1-901176-95-7 Catagóirí: , , , , Clib:

Cé hé féin? Dúnmharfóir contúirteach a mharaigh an cara is fearr a bhí aige? Andúileach drugaí? Nó – más fíor do na nuachtáin – an dá rud, b’fhéidir? Seo cuid de na ceisteanna atá le freagairt ag Eoghan Ó Broin a dhúisíonn i mbothán sléibhe agus a chuimhne glanta, folamh. Gan aige ach brionglóidí aisteacha agus iardhearcaí scanrúla, tá sé ag iarraidh míreanna mearaí a shaoil a chur le chéile arís. Gan de chúnamh aige ach Sinéad – cailín nach bhfuil aon chuimhne aige uirthi ach a deir go bhfuil sí in aon rang leis ar scoil. Tá a fhios ag Sinéad cé hé ach maidir leis na ceisteanna eile níl na freagraí aici siúd ach oiread leis féin. Bhuaigh an leabhar seo Duais Oireachtais in 2009 sa réimse ‘Ficsean do Dhaoine Óga 13–15’.

Meáchan100 g
Foilsithe

2009

Leathanaigh

164

Reda Ní Mhuileann in Comhar, Deireadh Fómhair 2009
Is é ‘tromluí’ teideal an scéil seo agus go deimhin tá cúis leis an teideal. Ó thús go deireadh an scéil seo, tá saol Eoghain Uí Bhroin bun os cionn agus é féin, agus muidne na léitheoirí chomh maith, ag iarraidh míreanna mearaí a shaoil a chur le chéile chun an mhistéir uafásach dothuigthe seo a réiteach.
Is ar dhéagóirí atá an leabhar seo dírithe agus is cinnte go bhfuil na téamaí a théann tríd an scéal an-oiriúnach dóibh siúd: fadhbanna airgid, cairdeas agus caidrimh, agus fadhb na ndrugaí ina measc. Leis na téamaí seo agus sa tslí a mbaineann sí úsáid astu, cuireann Ní Ghlinn scéal réalaíoch, corraithe os ár gcomhair, atá an-fheiliúnach d’aos óg an lae inniu. Tríd an leabhar ar fad, agus tar éis an leabhar a bheith críochnaithe agam fiú, rinne mé an-chuid machnaimh ar an eachtra a bhí i gceist agus ar an gceangal dáiríre atá ann an saol réalaíoch nua-aimseartha ina mairimid go léir. Tá Gaeilge mhaith sholéite ar fáil sa leabhar seo ach ag an am céanna, tá an-chuid focal nua, saibhir le foghlaim ann chomh maith, agus cé go bhfuil Tromluí dírithe ar dhéagóirí, airím féin go mbeadh sé áisiúil agus taitneamhach don fhoghlaimeoir fásta chomh maith, de bharr an méid athrá atá ann. Is minic a fheicimid focail nua á dtabhairt isteach sa scéal agus iad le feiceáil go minic ina dhiaidh. Tugann sé seo seans maith don léitheoir dul i ngleic leis na focail nua, níos mó cleachta a fháil orthu agus níos mó muiníne a chur iontu mar uirlisí foghlama.
Cé gur scéal spreagúil iontach é Tromluí tá lochtanna ag baint leis, agus baineann na lochtanna seo go léir, dar liom, leis an gcéad leath den scéal. Tosaíonn an chéad leath den scéal amach go han-mhall, leadránach gan mórán eachtraí, gan aon ghníomhaíocht agus gan aon rud corraitheach curtha os ár gcomhair. Téann an t-údar beagáinín thar fóir sa chéad leath, measaim féin, le caint ar rudaí beaga agus tá an iomarca mionchuntas i gceist. Tugann sí cur síos dúinn ar Eoghan agus ar an méid atá á fhulaingt aige. Is ea, tá an t-eolas seo tábhachtach, ach dá mbeadh leath an eolais seo againn, bheadh an bhrí chéanna againn gan ár gcuid suime a mhúchadh dá thoradh.
É sin ráite, caithfidh mé a rá go raibh áthas an domhain orm nuair a shroich mé an dara leath den scéal seo. Leabhar iomlán difriúil atá sa dara leath, é lán de ghluaiseacht, d’fhuinneamh agus de thnúthán. Tagann carachtar nua isteach sa scéal darb ainm Sinéad agus is ag an bpointe seo a fhaighimid cor sa scéal, cor a mhúsclaíonn ár suim go mór.
Is sa dara leath a léirítear croí an scéil agus bogann an plota ar aghaidh i bhfad níos tapúla agus ar bhealach i bhfad níos oiriúnaí, i mo thuairim féin. Nuair a shroich mé an pointe seo den leabhar ní raibh mé in ann é a ligean as mo lámh agus mé ag bíogadh agus ag smaoineamh ar an méid ceisteanna a bhí i mo cheann agam maidir leis an bplota. Tagann gach rud le chéile ansin ar shlí iontach cliste agus éiríonn le Ní Ghlinn críoch chuí shochreidte a thabhairt don léitheoir. Bhaineas an-taitneamh as an leabhar seo. Mar a dúirt mé cheana, tá sé dírithe ar dhéagóirí ach cé go bhfuilim féin beagnach cúig bliana is fiche d’aois, bhíos fós a bíogadh fad is a bhíos ag iarraidh dul i ngleic leis na gnéithe éagsúla den mhistéir agus is bua láidir, suntasach é seo. Idir ábhar oiriúnach, Ghaeilge mhaith, thnúthán láidir agus ionramháil chliste, tá gach rud ar fáil sa leabhar seo don té a dtaitníonn mistéir chorraitheach leis. Más duine thú a bhfuil suim agat sna gnéithe thuasluaite, d’fhéadfá rud níos measa a dhéanamh ná bualadh isteach i siopa leabhar agus mioninfheistíocht a dhéanamh – an leabhar seo a cheannach.