Sárú

8.00


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/cic.ie/public_html/wp-content/plugins/responsive-flipbook/index.php on line 893
ERROR: There is no book with ID sárú

Stoc ar fáil

Product ID: 32412 ISBN: 9781784441746 Catagóirí: , , Clib:

SÁRÚ

Cluiche crua é slánú an domhain …  

Mistéir, bulaíocht agus fadhbanna móra an domhain – tá siad go léir le sárú san úrscéal seo do léitheoirí in aois 11–15 bliain. Tá SÁRÚ an-oiriúnach mar ábhar léitheoireachta sa seomra ranga agus tá gluais ag deireadh an scéil.

 Is é SÁRÚ an tríú húrscéal do léitheoirí óga a scríobh Anna Heussaff. Bhí na príomhcharachtair chéanna in Vortex (Cois Life, 2006) agus in Hóng (Cló Iar-Chonnacht 2012), a bhuaigh Gradam Speisialta na Moltóirí ó Leabhar Pháistí Éireann in 2013.

Tá imeachtaí físchluiche fite le mistéir agus contúirtí i SÁRÚ mar a bhí sna scéalta eile. Is cluiche nua é SÁRÚ atá á imirt ag Evan agus a chara Rio. An éireoidh leo an domhan a thabhairt slán sa chluiche, nó an gcuirfidh Crúb agus na bulaithe eile stop leo? An gcabhróidh Cara leo – an cailín nach ndéanann gáire? Maidir le Síofra, deirfiúr Evan, an imní is mó atá uirthise ná na bagairtí ón athrú aeráide sa domhan mór, agus tagann casadh mór sa scéal nuair a bhuailtear Baile an Chuain ag stoirm thubaisteach.

 

Léigh an chéad chaibidil ag an nasc thíos

Meáchan100 g

Léirmheas ar ‘SÁRÚ’ le Anna Heussaff

Leanann an leabhar seo eachtraí roinnt carachtar ar bhuaileamar leo i leabhair eile de chuid Anna Heussaff: Evan, Rio agus Síofra. Mar a tharla sa leabhar HÓNG agus VORTEX, ní mór do na carachtair óga seo dul i ngleic le fadhbanna teicneolaíochta agus timpeallachta atá ag bagairt ar an saol comhaimseartha. is léir go bhfuil spéis ag an údar féin sna réimsí seo agus éiríonn léi a dtábhacht i saol an duine óig a léiriú ar bhealach éifeachtach.

Focal gearr atá mar theideal ar an leabhar – SÁRÚ – mar a bhí i gceist le HÓNG, agus é litrithe i mbloclitreacha, ach tuigimid ón mblurba thíos faoi, agus go deimhin ón strainc atá ar aghaidheanna na gcarachtar ar an gclúdach, gur focal cumhachtach atá ann. Aithneoidh léitheoirí cló agus dathanna an chlúdaigh agus a chosúla is atá sé leis an gclúdach don leabhar HÓNG. Rogha chliste is ea an dath dearg a chur ar an gclúdach – tá nasc déanta le clúdach an leabhair eile ar ndóigh – ach bundath atá ann a fhógraíonn an baol atá os comhair na ndaoine óga. Idir an tintreach agus an bháisteach throm atá ag clagarnach ar an bhfuinneog, agus lámh bhagartha ag iarraidh greim a bhreith ar an uaireadóir, dealraíonn sé go bhfuil rud éigin thar a bheith speisialta agus scanrúil faoin uaireadóir seo a bhfuil oiread sin éilimh air. Feicimid íomhá den uaireadóir cliste seo ag tús gach caibidle agus is é an cluiche atá ar an uaireadóir a cheanglaíonn le chéile eachtraí an leabhair. Briste ina sé chaibidil déag, tá blúiríní beaga aicsin mar chroílár gach coda.
Claire Dunne, iris Comhar, Meitheamh 2018

Scéal nua é an t-úrscéal, SÁRÚ, seo do léitheoirí idir 11 agus 15 bliana d’aois le Anna Heussaff. Is údar í a bhfuil a lán duaiseanna buaite aici. Is é an leabhar seo an tríú ceann sa tsraith seo.

Tá sé oiriúnach do chainteoirí ar ard-chumas labhairt na Gaeilge i rang 6 agus ós a chionn ach senas go mbeadh sé oiriúnach do pháistí rang 5 i nGaelscoil nó scoil Ghaeltachta freisin. Tá gluais minsonraithe ann ag deireadh an leabhair a bheidh úsáideach do mhúinteoirí agus do na daltaí freisin.

Scéal mar gheall ar shaol an déagóra, Evan, a chara Rio agus a gcluiche ríomhaire pearsanta ar a gcuid fóin chliste. Tá go leor ceisteanna tráthúla i gceist le rang chun díospóireacht a thosú! Tá sé scríofa go maith ach is léamh dúshlánach é do mhic léinn sinsearacha bunscoile.
Rosalynn Lewis, InTouch Magazine, Deireadh Fómhair 2018