Mise an fear ceoil: Séamus Ennis-Dialann Taistil 1942–1946

45.00

Stoc ar fáil

Is éard atá sa leabhar seodialann taistil Shéamus Ennis ón tréimhse a chaith sé ag bailiú amhrán agus ceoil i gContaetha na Gaillimhe, an Chláir, Mhaigh Eo, Dhún na nGall, Luimnigh agus an Chabháin do Choimisiún Béaloideasa Éireann. Tá léargas ríspéisiúil ar Shéamus Ennis agus ar a chuid oibre le fáil sa leabhar seo, atá curtha in eagar ag Ríonach uí Ógáin.

Rugadh Séamus Ennis i dtuaisceart Chontae Bhaile Átha Cliath, agus ceapadh é ina bhailitheoir le Coimisiún Béaloideasa Éireann nuair a bhí sé trí bliana is fiche d’aois. Is éard a bhí i gceist leis an bpost, taisteal chuig ceantair éagsúla ar fud na tíre leis an gceol agus na hamhráin a bhí beo i mbéal na ndaoine a bhreacadh síos. Tá an dialann a choinnigh sé agus é ag obair leis an gCoimisiún anois i seilbh An Choláiste Ollscoile i mBÁC i gCnuasach Bhéaloideas Éireann. Faightear tuairisc ann ar an saol in Éirinn le linn an Dara Cogadh Domhanda. Mar is dual do dhialann, déantar tagairt ann do ghnéithe éagsúla den saol ag an am sin – traidisiún an cheoil, na daoine agus na pobail éagsúla ar thug Ennis cuairt orthu, an saol a bhí acu, an teanga, agus tá tuiscint le fáil ann chomh maith ar Ennis féin, fear a bhfuil ardmheas air i gcónaí. Tá tábhacht thar cuimse leis an obair a rinne sé agus tá a thionchar le brath go fóill sa traidisiún ceoil atá faoi bhláth sa tír seo. Murach an obair bhailiúcháin a rinne Ennis is cinnte go mbeadh cuid mhaith de na hamhráin agus de na foinn atá le cloisteáil go fairsing anois caillte go deo.

Léigh sliocht as an leabhar

Meáchan250 g

Tá an leabhar Mise an Fear ceoil: Séamus Ennis – Dialann Taistil 1942-1946, leabhar na blian 2007 ar fáil anois ó Chló Iar-Chonnacht ar €20, laghdaithe ó €45, mar chuid de shladmhargadh an chomhlachta. Seo dialann taistil Shéamus Ennis ón tréimhse a chaith sé ag bailiú amhrán agus ceoil i gContaetha na Gaillimhe, an Chláir, Mhaigh Eo, Dhún na nGall, Luimnigh agus an Chabháin do Choimisiún Béaloideas Éireann. Tá léargas ríspéisiúil ar Shéamus Ennis agus ar a chuid oibre le fáil sa leabhar seo, atá curtha in eagar ag Ríonach Uí Ógáin.

Rugadh Séamus Ennis i dtuaisceart Chontae Bhaile Átha Cliath, agus ceapadh é ina bhailitheoir le Coimisiún Béaloideas Éireann nuair a bhí sé trí bliana is fiche d’aois. Is éard a bhí i gceist leis an bpost, taisteal chuig ceantair éagsúla ar fud na tíre leis an gceol agus na hamhráin a bhí beo i mbéal na ndaoine a bhreacadh síos. Tá an dialann a choinnigh sé agus é ag obair leis an gCoimisiún anois i seilbh An Choláiste Ollscoile i mBaile Átha Cliath i gcnuasach Bhéaloideas Éireann. Faightear tuairisc ann ar an saol in Éirinn le linn an Dara Cogadh Domhanda agus déantar tagairt ann do ghnéithe éagsúla den saol ag an am sin – traidisiún an cheoil, na daoine agus na pobail éagsúla den saol ag an am sin – traidisiún an cheoil, na daoine agus na pobail éagsúla ar thug Ennis cuairt orthu, an saol a bhí acu, an teanga, agus tá tuiscint le fáil ann chomh maith ar Ennis féin, fear a bhfuil ardmheas air i gcónaí. Tá tábhacht thar cuimse leis an obair a rinne sé agus tá a thionchar le brath go fóill sa traidisiún ceoil atá faoi bhláth sa tír seo. Murach an obair bhailiúcháin a rinne Ennis is cinnte go mbeadh cuid mhaith de na hamhráin agus de na foinn atá le cloisteáil go fairsing anois caillte go deo.

Tá go leor leabhair eile san áireamh freisin i sladmhargahd samhraidh Chló Iar-Chonnacht, idir leabhair do pháistí agus do dhaoine fásta. Tá an t-eolas ar fad le fáil ar www.cic.ie
Mise an Fear Ceoil
Alt le Peadar Mac Fhlannchadha, Lár Sráide, The Galway Advertiser, 16 Lúnasa, 2012