Idir lúibíní

Cnuasach léachtaí ar léitheoireacht agus liteathacht na Gaeilge.

15.00

Stoc ar fáil

Product ID: 638 ISBN: 9781901176384 Catagóirí: , , , Clib:

Cnuasach léachtaí ar léitheoireacht agus litearthacht na Gaeilge, imeachtaí Shiompóisiam faoin Léitheoireacht, a tionóladh i nGaeltacht na Gaillimhe, 8–9 Márta 2002, faoi chúram Róisín Ní Mhianáin, le hurraíocht ón gComhairle Ealaíon, Údarás na Gaeltachta, Foras na Gaeilge agus Fiontar. Chaith sí blianta fada leis an gcomhlacht foilsitheoireachta Cló Iar-Chonnacht agus ina dhiaidh sin ina Comhairleoir Liteartha Gaeilge ag an gComhairle Ealaíon. Scríbhneoirí: Tina Hickey agus Pól Ó Cainín; Joe Steve Ó Neachtain; Dónall P. Ó Baoill; Colmán Ó Raghallaigh; Seosamh Ó Murchú; Máire Denvir; Caoilfhionn Nic Pháidín; Gabrielle Nig Uidhir; Tadhg Ó hIfearnáin; agus Nóirín Ní Ghrádaigh.

Meáchan250 g

Irish Times 28/05/2003

Bunaithe ar shiompóisiam a bhí ar siúl anuraidh atá an cnuasach seo aistí ar chúrsaí léitheoireachta, agus litearthachta. Róisín Ní Mhianáin eagarthóir Sinsearach Litríochta agus Ceoil le Cló Iar-Chonnachta, a d’eagraigh a ócáid agus ise a chur eagair ar an leabhar. Is go comair a chuireann sí s íos ar thábhacht na léitheoireachta: “Is í an léitheoireacht scáthán na scríbhneoireachta”. Ag scrúdú an scátháin a bhí an siompóisiam. Ina dhá chuid atá an leabhar féin: ceann amháin ar léitheoireacht agus ceann eile ar litearthacht. Ma tá corrnod i dtreo “Caithfimid rud éigin a dhéanamh”, tá níos mó nodanna arís i dtreo molatí praiticiúla a chuirfeadh bonn níos fearr faoin léitheoireacht agus litearthacht.


25/06/2003

Más amhlaidh gur cheannaigh tú leabhair i nGaeilge ar na mallaibh seans maith gur phinsinéir thú. Sin an rud a deir a lucht díolta leabhar, cibé, más fíor do Róisín Ní Mhianáin, a d’eagraigh siompósiam faoin léitheoireacht ar an Spidéal in earrach na bliana seo caite. Sa leabhar seo, atá bunaithe ar na cainteanna a tugadh ag an ócáid seo, tugtar aghaidh ar na ceisteanna móra a bhaineann ní amháin le díol agus ceannach leabhar Gaeilge, ach ar cheisteanna bhunúsacha a bhaineann leis an léitheoireacht agus an litearthacht i measc lucht na Gaeilge. ‘Sé an bealach a moltar do lucht taighde margaíochta dul i mbun oibre’, a deir Róisín Ní Mhianáin, ‘ná ceist a chuir orthu féin cad é a tharlódh dá gcuirfí na príomh-rannpháirtithe i seomra le chéile’. Sin é an rud a rinneadh sa siompósiam seo. ‘Den chéad uair le cuimhne na bhfoilsitheoirí agus bhaill na hearnála, cuireadh fóram ar fáil inar tugadh aghaidh go hoscailte ar na fadhbanna a bhaineann leis an ghanntanas léitheoirí G aeilge atá ann, agus ar na deacrachtaí litearthachta a mheastar a bheith ar cheann de na cúiseanna atá leo sin’. Agus ní amháin gur eagraigh Róisín an siompósiam ach chuir sí eagar ar a leabhar léachtaí seo chomh maith agus dá thairbhe, tá imeachtaí na deire seachtaine sin á mbuanú anois trína bhfoilsiú idir chlúdaigh an leabhair seo. Déantar iarracht sa leabhar míniú a thabhairt ar ghnéithe éagsúla de na deacrachtaí léitheoireachta agus litearthachta is cúis leis an mhargadh léitheoireachta a bheith in ísle brí mar atá. Glactar leis sa leabhar seo go mbeadh cothú na léitheoireachta sa phobal mar bhunstraitéis fhadtéarmach riachtanach d’aon fheachtas margaíochta a chuirfí ar bun le leabhair Gaeilge a chur chun cinn. Is mór is fiú an saothar seo a chuir Róisín Ní Mhianáin uirthi féin, ní amháin leis an siompósiam a eagrú ach leis an leabhar seo a chur le chéile chomh maith. T á súil agam nach iad na pinsinéirí amháin léifidh é.