Tairseach le Dairena Ní Chinnéide

An áit sin idir eatarthu, an spás idirthréimhseach, an áit ina dtarlaíonn an t-athrú, idir an gortú agus an cneasú nó idir an cheist agus an freagra; is ansin a tharlaíonn an mhórchuid agus is ann a mhaireann na dánta sa chnuasach seo. Is am machnaimh é an tréimhse sin, am feithimh, áit a dtagann athrú crutha nó athrú meoin; is áit é a mbíonn tú i lár rudaí ach nach mbaineann tú go hiomlán le ceachtar rud. is é lár an scéil é, is claochlú é, is turas é.

(tógtha ó bhrollach an leabhair)

15.00

Stoc ar fáil

Táirseach ainmnithe ar ghearrliosta Ghradam Uí Shúilleabháin 2021.

Is file bhisiúil í Dairena Ní Chinnéide a scríobhann óna croí agus a fhiosraíonn an saol go hinniúil oilte. Sa chnuasach nua seo léi, Tairseach, taiscéalann Ní Chinnéide an talamh idir eatarthu, ag gluaiseacht san idir-spás agus ag teisteáil an aeir ann. Is filíocht thráthúil é seo a bhaineann leis an am seo atá againn anois mar go bhfuil muid go léir, le bliain anuas, gafa idir dhá shaol. Mothaíonn Ní Chinnéide an bealach dúinn agus caitheann sí solas isteach sa spás sin, á lasadh dúinn. Na háiteanna a fhiosraíonn Ní Chinnéide sa chnuasach seo, na spásanna idirthréimhseacha ina dtagann athrú crutha nó athrú meoin; is áiteanna iad ina gcuireann sí an cheist agus as a dtagann an freagra chugainn go binn óna cuid dánta.

Is cnuasach téagartha faoi chlúdach crua é Tairseach. Tá isteach is amach le 80 dán sa gcnuasach agus brollach scríofa ag an Ollamh Máirín Nic Eoin a thugann eochair don léitheoir isteach sna dánta. Tá líníocht fite tríd an leabhar leis an ealaíontóir Kim Sharkey.

“Tá cothú anama ar fáil sna dánta seo do léitheoirí na Gaeilge agus, ní hé go gcaitheann siad lóchrann solais agus tuisceana ar leochaileacht an duine, ach tugann siad aitheantas chomh maith don mhisneach agus don teacht aniar a thabharfaidh slán fós as gábha na huaire sinn.” – Máirín Nic Eoin. (tógtha ó chlúdach cúil an leabhair)

Meáchan 250 g