Quick-Guide Irish Grammar

10.00

Stoc ar fáil

Is áis atá an-éasca a úsáid é QuickGuide™ Irish Grammar ina ndírítear ar na príomhghnéithe de ghramadach na Gaeilge. Cuireann an dearadh nuálach agus an scéim dathanna ar chumas an úsáideora eolas a aimsiú go tapa, agus beidh na míniúcháin shoiléire sholéite ina gcabhair mhór acu siúd a úsáideann an Ghaeilge go rialta agus ag lucht foghlama na teanga araon.

Tá na míniúcháin ghramadaí as Béarla agus cuirtear aistriúchán ar fáil de na samplaí Gaeilge ar fad, rud a fhágann gur féidir le foghlaimeoirí ag gach leibhéal cumais an áis seo a úsáid. Tá an bhéim ar an teanga laethúil agus ar fhocail agus ar fhrásaí lárnacha is féidir a úsáid sa Ghaeilge scríofa agus labhartha. Tá QuickGuide™ Irish Grammar oiriúnach do scoláirí meánscoile agus tríú leibhéal, do mhúinteoirí agus d’fhoghlaimeoirí fásta na Gaeilge.

***************

QuickGuide™ Irish Grammar is an easy-to-use resource which focuses on the main aspects of the grammar of the language. The unique design and colour scheme enable the user to find information quickly, and the jargon-free explanations make this an indispensable tool for both regular users of Irish and learners of the language.

Grammatical explanations are in English and a translation is given of all the Irish language examples, making this QuickGuide™ accessible to learners at all levels of competency. The focus is on everyday language and on useful words and phrases which can be used in both written and spoken Irish. QuickGuide™ Irish Grammar is suitable for post-primary and third-level students, teachers and adult learners of Irish.

Meáchan100 g