Dúchas-Gaeilge na Sraithe Sóisearaí T1

20.00

In stock

Product ID: 48071 ISBN: 9781999779511 Categories: , , , Tag:

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta, Antain Mac Lochlainn, Siuán Ní Mhaonaigh

Leabhar tacaíochta agus áis ilmheán le haghaidh scoláirí in iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge atá anseo. Os cionn 75 ceacht ann a chlúdaíonn ceisteanna an tsaoil, idir mhór agus bheag. Neart gníomhaíochtaí teanga ann a chabhróidh le scoláirí a stór focal a shaibhriú, a dtuiscint ar an teanga a fheabhsú agus a gcuid féin a dhéanamh den phróiseas foghlama. A lán gníomhaíochtaí eile a thabharfaidh deis dóibh dul i ngleic le dánta gus amhráin nó a dtuairimí a thabhairt maidir le scéalta agus scannáin. 

Ar na hábhair eile in Dúchas, tá: 

• Físeán agus comhaid fuaime ar www.cogg.ie/duchasagus TG4 Foghlaim
• Treoirleabhar an Oide, ina dtugtar treoracha do mhúinteoirí maidir leis na ceachtanna agus na Torthaí Foghlama.
• Rogha de shaothair litríochta ón liosta téacsanna dualgais.

Weight1000 g