Foghlaim an Dara Teanga

Is éard atá sa leabhar seo Foghlaim an Dara Teanga le Colin J. Flynn ná saothar i nGaeilge faoi fhoghlaim agus faoi mhúineadh teangacha.  Cuirtear i láthair ann taighde lárnach ó réimsí cuí léinn, idir thaighde ginearálta agus taighde a bhaineann go sonrach le foghlaim na Gaeilge.  Pléitear gnéithe de shíceolaíocht fhoghlaim na chéad agus an dara teanga, agus an bunús (teoiriciúil agus praicticiúil) atá le modhanna múinte éagsúla.  Cíortar ceisteanna a bhaineann le cumas agus próisis foghlama teanga sa duine, agus modheolaíochtaí teagaisc a chothaíonn iad. Tugtar samplaí agus moltaí soiléire le cuidiú le léitheoirí próisis na foghlama teanga a thuiscint agus cinntí tábhachtacha a dhéanamh faoi mhodhanna múinta i gcomhthéacsanna éagsúla.

15.00

In stock

Product ID: 48458 ISBN: 9781784441784 Categories: , , Tag: