Cruthú na Gaeltachta 1893-1922

The development of the construct of the Gaeltacht by early generations of language revivalists.

16.00

In stock

Product ID: 875 ISBN: 9781901176568 Categories: , , , , Tag:

A detailed academic analysis of the development of the construct of the Gaeltacht by early generations of language revivalists. The author draws on a broad range of sources in this book in tracing the creation and development of the Gaeltacht as a distinctive entity. Both creative and discursive works of the early years of the language revival are explored here, in addition to theoretical issues, which informed the ideological basis for identifying the Gaeltacht as a distinctive region in the early years of the last century.

A pioneering work in the contemporary debate of the future of the Gaeltacht.

Dr. Caitríona Ó Torna works as a translator with Rannóg an Aistriúcháin, in the Office of the Houses of the Oireachtas. She undertook this research at the National University of Ireland, Galway, with the aid of a scholarship from the IRCHSS.

Weight250 g

Leabhar acadúil é seo, amach is amach, agus saothar an-chuimsitheach ar fad atá ann. Is aistritheoir í an t-údar, Caitríona Ó Tórna, i dTithe an Oireachtais i mBaile Átha Cliath. Cuireadh tús leis an saothar seo mar dhochtúireacht in Ollscoil na Gaillimhe. Go bunúsach is staidéar é ar bhunús na tuisceana atá againn ar an Ghaeltacht agus cá has a dtáinig an tuiscint chéanna. Cuirtear síos ar an dóigh a ndearnadh ‘constráid na Gaeltachta’ agus ar an dóigh ar tugadh Gaeltacht ar ‘Irish-speaking districts’ ó thús na hAthbheochanna. Caithfidh mé féin admháil nár thuig mé an tréimhse staire seo mar is ceart go dtí seo agus is cinnte nár thuig mé “…nach mbaintí úsáid choitianta as an fhocal ‘Gaeltacht’ mar ainm ar cheantar anuas go dtí blianta na hAthbheochana féin”.. Mar sin de, ba thábhachtaí liomsa an leabhair seo cionn is gur chuidigh sé liom mo bhuntuiscintí féin a fheabhsú is a shoiléiriú. Ní léamh furasta é seo ach is leabhar suimiúil é agus tá sé lán eolais. Nuair a deirim nach léamh furasta é, ní hionann sin is a rá nach scríbhneoir iontach cumasach í, go cinnte, agus bhain an leabhar seo Duais an Oireachtais 2005. ‘Séard atá mé ag rá go bhfuil sé riachtanach staidéar a dhéanamh ar shaothar den chineál seo agus gurbh fhiú sin a dhéanamh sa chás seo. *LÁ 18 Eanair 2006*