Seoladh ar líne ‘Gaillimh: Díolaim Cathrach’ i rith Oireachtas na Samhna 30 Deireadh Fómhair 2020 – Posted in: Nuacht

Seoladh Gaillimh Díolaim Cathrach ar líne mar chuid d’imeachtaí Oireachtas na Samhna

Seolfaidh Uachtarán an Oireachtais 2020, an Dr Gearóid Denvir an leabhar nua Gaillimh: Díolaim Cathrach, atá curtha in eagar ag Brian Ó Conchubhair agus foilsithe ag Cló Iar-Chonnacht, mar chuid d’imeachtaí Oireachtas na Samhna 2020 ar líne, ar an Satharn, 31 Deireadh Fómhair, ag 6:00 i.n. 


Is dlúthchuid í an Ghaeilge agus litríocht na Gaeilge de shaíocht, d’oidhreacht agus de shaibhreas na cathrach. Tugann an díolaim seo de phrós agus d’fhilíocht spléachadh ar na slite éagsúla ar léiríodh, ar samhlaíodh agus ar tuigeadh príomhchathair an Iarthair, príomhchathair na Gaeilge, d’údair agus d’fhilí éagsúla Gaeilge.


Tagraítear anseo do dhealbh uí Chonaire, don Fhaiche Mhór, don Phóirse Chaoch, don Chladach, don Rinn Mhór, don Chaisleán Nua, do Chnoc na Cathrach, do Bhóthar na Trá, do Bhaile an Bhriotaigh, d’oileán Ealtanach, don Bhalla Fada, do Shéipéal an Chladaigh, don tSráid Ard, do Shráid Doiminic, don tSráid Láir, do Shráid na Céibhe, do Shráid na Siopaí, do Shráid Naomh Agaistín, do Shráid San Proinsias, don tSráid Trasna, do Bharr an Chalaidh, do Dhroichead an Chladaigh, don Droichead Beag, don Droichead Mór, do Dhroichead na mBradán, do Dhroichid Loch an tSáile, do Mhóinín na gCiseach agus d’áiteanna nach iad.

Cheal spáis ní ann do gach téacs ná gach údar a bhaineann le hábhar. Beartaíodh beathaisnéisí, dírbheathaisnéisí, cuimhní cinn, aistí agus drámaí a fhágáil ar lár. Is comóradh í an díolaim seo ar litríocht na Gaeilge, ar chathair na Gaillimhe agus ar Gaillimh 2020 ar aon.

Mar chúiteamh ar a laghad scríbhneoirí ban sa leabhar, iarradh ar dheichniúr filí mná dánta a scríobh. Táthar á foilsiú i mbliana mar chuid de chomóradh Gaillimh 2020 ionas go mbeidh an Ghaeilge agus litríocht na Gaeilge i lár an aonaigh liteartha agus cultúrtha.

Mar fhocal scoir cad deir tú le Gaillimh, is gan ann ach baile beag liteartha?

« SLIOCHT 2020 ag Oireachtas na Samhna ar líne
BISEACH 2020 ar fáil ar líne ó shiopa leabhar Chló Iar-Chonnacht »