Na Deich Leabhar Gaeilge is Fearr … 23 December 2013 – Posted in: Nuacht


In eagrán na Nollag den iris liteartha Comhar tá liosta de ‘Na Deich Leabhar Gaeilge is Fearr a Foilsíodh ó Chasadh na Mílaoise’. Tá luacháir orainn a rá gur chruthaigh Cois Life go hiontach maith sa ‘phobalbhreith’ seo. Seo a leanas an príomhliosta:

10. Scéal Ghearóid Iarla, Máire Mhac an tSaoi (Leabhar Breac, 2013)

9. Úlla, Seán Mac Mathúna (Cois Life, 2005)

8. Leabhar Mór na nAmhrán, Micheál Ó Conghaile, Lochlainn Ó Tuairisg agus Peadar Ó Ceannabháin (eag.) (Cló Iar-Chonnacht, 2013)

7. An tAthair Pádraig Ó Duinnín – Bleachtaire, Biddy Jenkinson (Coiséim, 2008)

6. An Tionscadal, Tomás Mac Síomóin (Coiscéim, 2007)

5. An Fear nach nDéanann Gáire, Micheál Ó Conghaile (Cló Iar-Chonnacht, 2003)

4. An Fuíoll Feá: Rogha Dánta, Liam Ó Muirthile (Cois Life, 2013)

3. Fontenoy, Liam Mac Cóil (Leabhar Breac, 2005)

2. An Cléireach, Darach Ó Scolaí (Leabhar Breac, 2002)

1. Trén bhFearann Breac, Máirín Nic Eoin (Cois Life, 2005)

San iris féin tá cur síos le léirmheastóir aitheanta ar gach leabhar atá ar an liosta agus tugaimid anseo thíos sleachta as a ndúradh faoi na leabhair s’againne. Molaimid daoibh an iris féin a cheannach leis an tuairiscí ar fad a léamh ina n-iomláine – agus na scéalta eile a bhíonn ar Comhar gan amhras.

Úlla

(Seán Mac Mathúna)

‘Ní bhíonn amhras riamh ar léitheoir Úlla gur fíorlitríocht, scríbhneoireacht cheart nach féidir a mhúineadh ná a fhoghlaim, atá sna scéala. Má chuir an t-údar saothar air féin ag tabhairt an amhábhair chun críche, níl aon rian den róshoathrú le feiceáil.’  Ian Ó Caoimh

An Fuíoll Feá: Rogha Dánta

(Liam Ó Muirthile)

‘Is túisce ionraiceas ná áilleacht den gcuid is mó i bhfilíocht Uí Mhuirthile agus é ag iomrascáil lena mhothú stobarnálta féin nó le gnéithe contrártha den saol lasmuigh:  bás cairde agus gaol, caidreamh teaghlaigh agus uaigneas i ndiaidh an alltair.’ Louis de Paor

Trén bhFearann Breac 

(Máirín Nic Eoin)

‘Ní cúis iontais ata ann gur bhain Trén bhFearann Breac an chéad áit amach ar an liosta seo Comhar mar is leabhar léannta agus sofaisticiúil é ach is leabhar ábhartha soléite chomh maith é. Is leabhar é seo nach foláir d’aon duine a bhíonn ag plé le cultúr, le litríocht, le pleanáil teanga nó le todhchaí na Gaeilge a léamh agus a mheas …  Cois Life a d’fhoilsigh an leabhar, comhlacht foilsitheoireachta a bhfuil cion tairbhe faoi leith déanta acu do léann na Gaeilge ó bunaíodh é sa bhliain 1995 … Ceann d’ilbhuanna an leabhair seo is ea an shoileire a nochtar tuairimí coimpléascúla agus teoiricí casta ann. Ta friotal agus teanga shofaisticiúil ann, ach iad nádúrtha agus dúchasach san am céanna, ionas gur féidir é a léamh agus a thuiscint go soiléir gan mórán stró.’  Brian Ó Conchubhair

Ní hamháin sin, vótáladh An Fuíoll Feá sa chéad áit ar an gCnuasach Filíochta is Fearr (Mórchnuasach) agus vótáladh Gonta le hAlex Hijmans i measc na ndeich gnuasach gearrscéalta i nGaeilge is fearr ó thús na mílaoise – bhí sé sa séú háit.

« Aoi-bhlag Alex Hijmans – An Dúil sa Dúch
An Fuíoll Feá – le Liam Ó Muirthile aistr. Gabriel Rosenstock (Cois Life, 2013) »