Fainic! Tá na Lochlannaigh ag teacht… 3 Feabhra 2016 – Posted in: Gan chatagóir

Chuireamar agallamh ar an údar, Máire Zepf.

Is dócha go bhfuil bua na samhlaíochta agatsa, ach conas ar smaoinigh tú ar chreatlach an scéil sa chéad dul síos?

Is minic a chaith mé laethanta saoire mar pháiste i dteach mo shean-aintín Annie i gCo. Liatroime. Bhí seanteach éalárnach aici, lán deannaigh is draíochta. Thuas staighre, bhí doras aisteach ann nach raibh ag dul áit ar bith – amach chuig an gairdín ach thuas staighre. Ba gnách liom scéalta a chumadh faoin doras sin mar pháiste. In amanna bhí síoga taobh thiar de, nó caisleán dófheicthe. Sa tsraith seo, tá doras díreach cosúil le ceann Aintín Annie mar ‘portal’ go hamanna eile.

Inis dúinn conas a chuaigh tú i mbun taighde ar an scéal.

Bhí sé an-thábhachtach dom go mbeadh an scéal cruinn, eolach agus suimiúil ó thaobh cúrsaí staire de, ní amháin maidir le fíricí agus eolas, ach ó thaobh tuairimíochta de chomh maith. Mar sin de, léigh mé cuid mhór ar dtús. Tá díospóireachtaí iontacha ann i measc stáirithe maidir le ról na mban i sochaí na Lochlannach, mar shampla. Chaith mé am sultmhar sna hiarsmalanna fosta. Tá an seandálaíocht rí-thabháchtach chun aithne a chur ar na Lochlannaigh mar nach bhfuil foinsí scríofa againn uathu. Tá páirt lárnach ag na hiarsmaí seo sa leabhar.

Cén carachtar is ansa leat sa scéal, agus cén fáth?

Is brea liom carachtar Bjarki. Cailín beag Lochlannach atá inti, í gléasta i ngúna gealghorm le naprún bándearg, ach le claíomh adhmaid ina glac aici. Tá sí fíochmhar, fiánta, nó ba mhaith léi go bhfeicfidh daoine mar sin í cibé ar bith! Thaitin an íomha sin go mór liom agus mé ag scríobh.

Cad é an rud is deacra duit, agus leabhar á scríobh agat?

An tús! Bíonn leabhair nótaí líonta agam le smaointí, taighde déanta, plota socraithe agus aithne agam ar na carachtair. Ach ansin, cuirim leathanach glan amach romham agus tagann crith-eagla orm. Bíonn cinéal scéin stáitse ag na focail sílim. I ndiaidh an chéad caibidil, éiríonn gach rud níos fusa.

Céard a mholfá do léitheoir gur mhaith leis/léi bheith ina (h)údar?

Léigh cuid mhór ar dtús. Más mian leat scríobh do pháistí, bí ag léamh leabhair do pháistí. Tugann sin tuiscint duit ar na seánra éagsúla agus na stíleanna a fhóireann d’aois-ghrúpaí difriúla. Agus ansin, deirfinn gur chóir bheith ag dréim nach mbeidh sé chomh furast is a shíl tú!

Beidh Lá leis na Lochlannaigh ar fáil ó thús an Mhárta nó ar sheastáin LoveLeabharGaeilge ón 20 Feabhra. 

« Ó bhó, a Mhamó!
Togha is rogha na gclúdach »