Gradam Leabhar Leanaí Chumann Litearthachta na hÉireann do ‘Daideo’ 30 Meán Fómhair 2015 – Posted in: Gan chatagóir

Comhghairdeas ó chroí le hÁine Ní Ghlinn as Gradam Leabhar Leanaí Chumann Litearthachta na hÉireann 2015 a fháil dá leabhar Daideo. Bronnadh an gradam uirthi ag ócáid speisialta Déardaoin, an 24 Meán Fómhair in Insitiúid Oideachais Marino le linn an 39ú Comhdháil Idirnáisiúnta de Chumann Litearthachta na hÉireann. Dúirt Máirín Wilson, cathaoirleach an ghiuiré, ‘the craft of Irish writing was really evident, and really reassuring’, agus na 94 leabhar a bhí curtha isteach don ghradam á léamh acu. I measc dóibh a bhí i láthair, bhí uachtarán an Chumainn, Fiona Nic Fhionnlaoich, atá an-tiomanta do léitheoireacht na Gaeilge a chur chun cinn i measc na n-óg. Dúirt sí, agus í ag molladh Áine as a héacht, ‘Cuireann sé go mór le hócáid mar seo go bhfuil sé dátheangach. Agus toisc go bhfuil ábhar muinteoirí i láthair, cuireann sé ar an eolas iad ar an réimse leathan leabhar atá ar fáil.’

Is é seo an tríú gradam a bronnadh ar Áine don leabhar seo, a insíonn scéal ógánaigh atá ar a theitheadh óna thuistí agus a chasann le seanduine atá (mar dhea) ar a theitheadh óna pháistí. Bhuaigh Daideo Gradam Réics Carlo in 2014, agus duais CBI le haghaidh ficsin níos luaithe i mbliana. Fiú le húdar mór le rá, ní go minic a bhronntar trí dhuais ar leabhar amháin! Ina hóráid bhuíochas, thug Áine léargas dúinn ar conas a spreag turas traenach í chun an scéal a chumadh, agus ghabh sí buíochas leis an mac is óige léi a léigh an scéal ar fad agus thug gach locht is laige faoi deara!

Ba iad na leabhair eile a bhí ainmnithe don ghradam ná: Evie Brooks is Marooned in Manhattan le Sheila Agnew, My First Book of Irish Animals le Juanita Browne (maisithe ag Aoife Quinn), An tÉan Órga le Caitríona Hastings (maisithe ag Andrew Whitson), Finding a Voice le Kim Hood agus Blood Brother Swan Sister le Eithne Massey. Is dóchasach an rud é dhá leabhar Gaeilge a fheiceáil ar ghearrliosta mar seo, agus chomhghairdeas le Caitríona, Andrew agus leis An tSnáthaid Mhór faoi An tÉan Órga, atá ar fáil anseo a bheith ainmnithe; leabhar snasta, mealltach a nguímid gach rath air!

Cé go bhfuil an-tóir ar Daideo i gcónaí ar líne agus sna siopaí, tá cóipeanna fós le fáil ach an nasc seo a ghliogáil. Dóibh siúd a bhíonn ar thóir closleabhair, níl le déanamh ach é a íoslódáil saor in aisce anseo ach an nasc seo a leanúint. Agus ná déanaigí dearmad, más mian libh é a fháil ó leabharlann phoiblí, iarraigí é ón leabharlannaí – tá moltaí i gcónaí ag teastáil uathu, agus má tá tóir air, cuirfear níos mó cóipeanna ar fáil gan amhras!

 

« Coimisiúin ó Fhoras na Gaeilge
Úrscéal nua le hÉilís Ní Dhuibhne »