Cruinnscríobh na Gaeilge le Ciarán Mac Murchaidh (Cois Life, 2012) 6 May 2012 – Posted in: Gan chatagóir

Tá Cruinnscríobh na Gaeilge dírithe go príomha ar an bhfochéimí Gaeilge. Seo an ceathrú eagrán den chlasaic seo faoi ghramadach na Gaeilge agus tá sé tógtha chun foirfeachta ag an údar. San eagrán iomlán nuachóirthe seo tá ábhar agus cleachtaí breise sa leabhar. Ar an CD-ROM tá ríomhdhiagnóis idirghníomhach tosaigh a léiríonn cá bhfuil gá le hobair bhreise a dhéanamh ag an úsáideoir agus cleachtaí ríomhthástala le haghaidh na gcaibidlí ar leith. Ar fáil ó www.cic.ie ar €20.
« Gradaim Leabhair na Bliana CBI buaite ag Maitríóisce
Vaimpír i dTír an Iúir! »