Cart 0

Cruinnscríobh na Gaeilge – ceachtanna ar líne

Cúrsa praiticiúil i ngramadach agus i gcruinnscríobh na Gaeilge atá sa saothar seo. Tá ríomhdhiagnóis idirghníomhach tosaigh agus ceachtanna ríomhthástála a cóiríodh go speisialta le freastal ar riachtanais an fhoghlaimeora agus an mhúinteora araon anseo thíos, chomh maith le ceachtanna a bhaineann le pointí gramadaí a mhínítear sa leabhar féin.

Brúigh ar aon cheann de na nascanna seo thíos chun dul go dtí an ceacht cuí.

0
Cló Iar-Chonnacht