Comhghairdeas ó chroí le Máire Zepf! 24 May 2017 – Posted in: Nuacht

Comhghairdeas ó chroí le Máire Zepf, údair linne a ceapadh le déanaí mar an chéad Chomhalta le Scríbhneoireacht do Pháistí in Ollscoil na Ríona, Béal Feirste. Chruthaigh Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann an ról nua seo chun tacú leis an óige, chun tallann scríbhneoireachta a chothú agus a fhorbairt, mar aon le spreagadh a thabhairt do pháistí agus do dhéagóirí a bheith i mbun léitheoireachta.

Tréimhse dhá bhliain atá i gceist leis an bpost, a bheidh lonnaithe in Ionad Seamus Heaney in Ollscoile na Banríona.

Is scríbhneoir mór le rá do pháistí í Máire as Ard Mhic Nasca i gContae an Dúin ó dhúchas. Tá roinnt leabhar do pháistí scríofa aici cheana féin, Tubaiste ar an Titanic, Lá leis na Lochlannaigh agus Ná Gabh ar Scoil! ina measc. Aistríodh ‘Ná Gabh ar scoil’ go Cóíréis agus go Béarla agus beidh sé á fhoilsiú i Meiriceá Thuaidh i mbliana. Tá sí ag obair ar shaothair nua faoi láthair, agus beidh sí ag treabhadh léi ag scríobh agus í sa phost nua.

Ghabh Catherine, iníon Seamus Heaney, buíochas maidir leis an gceapachán nua, agus dúirt sí gur ómós cuí dá hathair é. Moladh Máire mar iarrthóir do Ghradam Leabhar na Bliana ag Children’s Books Ireland 2016. Léirigh Máire go mbeidh sí ag obair go dian sa phost nua atá aici, agus go bhfuil meon dearfach aici i dtaobh na hoibre:

‘Ba mhaith liom go rachadh muid ar ais chuig an tús agus a bheith ag gineadh smaointe agus ag forbairt na smaointe sin ach ba mhaith liom dul níos faide agus an léitheoireacht agus an scríobh a spreagadh níos ginearálta ná sin agus nach mbeadh sé teoranta don scoil amháin.

‘Ba chóir, creidim go mbeadh sé mar chuid de shaol an teaghlaigh, go mbeadh deis ag páistí agus ag  tuismitheoirí bheith ag léamh os ard sa teach, mar shampla. Is rud iontach pléisiúrtha agus spreagúil sin ann féin.

‘Silim go dtuigeann muid uilig cad é chomh tábhachtach is atá an leamh os ard le páistí beaga ach de ghnáth, éiríonn na tuismitheoirí as chomh luath is atá na páistí in ann leamh ar a gconlán féin agus creidim go gcailltear rud iontach luachmhar ansin.’

Is féidir agallamh iomlán Irish News a léamh ach cliceáil anseo >>

Seo físeán atá déanta ag Meon Eile leis an údar:

« ‘Íbíotsa’ le Labhrás Ó Finneadha – Leabhar an Mheithimh ag ClubLeabhar.com
Leabhair Cois Life ar an aer »