Cló Iar-Chonnacht Writing Workshops 15 October 2020 – Posted in: News

Ceardlanna Scríbhneoireachta le Cló Iar-Chonnacht
Tá dhá cheardlann scríbhneoireachta á n-eagrú ag Cló Iar-Chonnacht idir seo agus deireadh na bliana.
Dáta: Dé Sathairn, 7 Samhain 2020

Ceardlann Náisiúnta Scríbhneoireachta: PRÓS
An gearrscéal, an t-úrscéal agus an splancscéal
Ionad: Le socrú. Braitheann ar threoir an rialtais ag an am. Muna féidir teacht le chéile ag ionad faoi leith, cuirfear ceardlann ar líne nó aiseolas ar fáil.
Stiúrthóirí na Ceardlainne: Micheál Ó Conghaile agus Micheál Ó Ruairc
Beidh an cheardlann seo dírithe den chuid is mó ar scríbhneoirí óga/nua nach bhfuil aon leabhar foilsithe fós acu ach a léiríonn cumas scríbhneoireachta sa ghearrscéal, san úrscéal nó sa splancfhicsean.

Tabharfar áit ar an gceardlann freisin áfach do dhornán scríbhneoirí aitheanta, rud a rachaidh chun leasa na scríbhneoirí óga agus na scríbhneoirí aitheanta araon.

Tugtar cuireadh do scríbhneoirí ar mhaith leo a bheith páirteach sa cheardlann gearrscéal, sliocht as úrscéal (5-8 lch) nó cupla splancscéal dá gcuid a sheoladh chuig Stiúrthóir CIC, Micheál Ó Conghaile ag moccic22@outlook.com ROIMH an 29 Deireadh Fómhair 2020.
Dáta: Dé Sathairn, 5 Nollaig 2020

Ceardlann do Scríbhneoirí Gaeilge i gcomhar le Scoil na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste.
Ionad: Le socrú. Braitheann ar threoir an rialtais ag an am. Muna féidir teacht le chéile ag ionad faoi leith, cuirfear ceardlann ar líne nó aiseolas ar fáil.
Stiúrthóirí na Ceardlainne:
Beidh an cheardlann seo dírithe ar scríbhneoirí Gaeilge den uile chineál, scríbhneoirí a bhfuil leabhair foilsithe acu cheana agus scríbhneoirí óga/nua nach bhfuil aon leabhar foilsithe fós acu ach a léiríonn cumas scríbhneoireachta.
Tugtar cuireadh do scríbhneoirí ar mhaith leo a bheith páirteach sa cheardlann sampla dá saothar: gearrscéal, splancscéal, cúig nó sé de dhánta nó mír ghearr as úrscéal (úrscéalta do dhéagóirí san áireamh) a sheoladh chuig CIC, ag moccic22@outlook.com roimh an 26 Samhain 2020.

Tuilleadh eolais faoi leagan amach na gceardlanna

Ceardlann 7 Samhain, 2020
Roghnófar na saothair is feiliúnaí agus déanfar iad a phlé agus a mheas ag an gceardlann. Seolfar saothar gach scríbhneora chuig gach iarrthóir (a bheidh ag freastal ar an gceardlann) roimh ré ionas go mbeidh deis acu iad a léamh. Tríd an modh oibre seo beidh na hiarrthóirí ar fad in ann páirt ghníomhach a ghlacadh sa cheardlann, agus foghlaim ó laigí agus ó bhuanna shaothar a chéile.

Beidh áit d’ochtar ar a mhéid ar an gceardlann. Níl aon táille i gceist don cheardlann seo ach beidh iarrthóirí freagrach as a gcuid costas taistil féin agus lóistín sa chás go mbeadh a leithéid i gceist.

Ceardlann 5 Nollaig, 2020
Roghnófar na saothair is feiliúnaí agus déanfar iad a phlé agus a mheas ag an gceardlann. Seolfar saothar gach scríbhneora chuig gach iarrthóir (a bheidh ag freastal ar an gceardlann) roimh ré ionas go mbeidh deis acu iad a léamh. Tríd an modh oibre seo beidh na hiarrthóirí ar fad in ann páirt ghníomhach a ghlacadh sa cheardlann, agus foghlaim ó laigí agus ó bhuanna shaothar a chéile.

Beidh áit do dheichniúr ar an gceardlann. Níl aon táille i gceist don cheardlann seo ach beidh iarrthóirí freagrach as a gcuid costas taistil féin agus lóistín sa chás go mbeadh a leithéid i gceist.

« BISEACH 2020 available online in the Cló Iar-Chonnacht book shop
Online discussions of Máirtín Ó Cadhain’s short stories with Máire Ní Neachtain and Máire Ní Chualái »