Ceardlann Scríbhneoireachta i gcomhar le Ollscoil na Banríona Béal Feirste 17 Samhain 2020 – Posted in: Nuacht

Ceardlann do Scríbhneoirí Gaeilge á heagrú ag Cló Iar-Chonnacht i gcomhar le Scoil na Gaeilge agus an Léinn Cheiltigh, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste.


Dáta: Dé Sathairn, 5 Nollaig 2020, 10.00rn
Ionad: Ar líne trí Zoom
Stiúrthóirí na Ceardlainne: Micheál Ó Conghaile agus Fionntán de Brún
Beidh an cheardlann seo dírithe ar scríbhneoirí Gaeilge den uile chineál, scríbhneoirí a bhfuil leabhair foilsithe acu cheana agus scríbhneoirí óga/nua nach bhfuil aon leabhar foilsithe fós acu ach a léiríonn cumas scríbhneoireachta.
Tugtar cuireadh do scríbhneoirí ar mhaith leo a bheith páirteach sa cheardlann sampla dá saothar: gearrscéal, splancscéal, cúig nó sé de dhánta nó mír ghearr as úrscéal (úrscéalta do dhéagóirí san áireamh) a sheoladh chuig CIC, ag moccic22@outlook.com roimh an 26 Samhain 2020.
Roghnófar na saothair is feiliúnaí agus déanfar iad a phlé agus a mheas ag an gceardlann. Seolfar saothar gach scríbhneora chuig gach iarrthóir (a bheidh ag freastal ar an gceardlann) roimh ré ionas go mbeidh deis acu iad a léamh. Tríd an modh oibre seo beidh na hiarrthóirí ar fad in ann páirt ghníomhach a ghlacadh sa cheardlann, agus foghlaim ó laigí agus ó bhuanna shaothar a chéile. Beidh áit do dheichniúr ar an gceardlann. Níl aon táille i gceist don cheardlann seo.
Tuilleadh eolais:
Bridget Bhreathnach nó Micheál Ó Conghaile
Cló Iar-Chonnacht
An Spidéal
Co. na Gaillimhe
Guthán: (091) 593307  Facs: (091) 593362  
Ríomhphost: moccic22@outlook.com
Tá an cheardlann seo á heagrú le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon 

« Spléachadh ar ‘Siamsa an Gheimhridh’ le Peadar Ó Ceannabháin
Comhdháil á reáchtáil ag Coláiste na Tríonóide ag comóradh shaothar Mháirtín Ó Cadhain »