Ceardlann idirnáisiúnta do scríbhneoirí Gaeilge ar-líne 12 Márta 2024 – Posted in: Scríbhneoireacht – Clibeanna:

Ceardlann idirnáisiúnta do scríbhneoirí Gaeilge ar-líne á reáchtáil ag Cló Iar-Chonnacht

Prós agus Filíocht

Dáta: Dé Luain, 29 Aibreán 2024
Am: 19.00 – 22.00 (am na hÉireann)

Stiúrthóirí na Ceardlainne:
Micheál Ó Conghaile agus Micheál Ó Ruairc

Grafaic le ríomhaire glúine agus lámha ag clóscriobh. leabhar nótaí agus peann le feiceáil ann.Beidh an cheardlann seo dírithe ar scríbhneoirí Gaeilge atá ina gcónaí taobh amuigh d’Éirinn. Scríbhneoirí nach mbíonn seans acu de ghnáth bualadh le scríbhneoirí Gaeilge eile lena saothar a phlé. Beidh fáilte roimh scríbhneoirí a bhfuil saothair foilsithe cheana acu agus roimh scríbhneoirí nua atá ag tosú. Beidh áit d’ochtar ar fad ar an gceardlann.

Cuireadh do scríbhneoirí iarratas a sheoladh isteach

Tugtar cuireadh do scríbhneoirí ar mhaith leo a bheith páirteach sa cheardlann gearrscéal, dánta (suas le 3 dhán) sliocht as úrscéal nó sliocht próis (5-10 lch) nó splancscéal a sheoladh chuig Micheál Ó Conghaile ag moccic22@outlook.com ROIMH an 20 Aibreán 2024.

Roghnófar na saothair is feiliúnaí agus déanfar iad a phlé agus a mheas ag an gceardlann. Seolfar saothar gach scríbhneora chuig gach iarrthóir (a bheidh ag freastal ar an gceardlann) roimh ré ionas go mbeidh deis acu iad a léamh. Tríd an modh oibre seo beidh na hiarrthóirí ar fad in ann páirt ghníomhach a ghlacadh sa cheardlann, agus foghlaim ó laigí agus ó bhuanna shaothar a chéile.

Níl aon táille i gceist don cheardlann seo.

Tuilleadh eolais:
Micheál Ó Conghaile moccic22@outlook.com
nó Bridget Bhreathanch poibliocht@cic.ie
Cló Iar-Chonnacht
An Spidéal
Co. na Gaillimhe

Guthán: (091) 593307

Ríomhphost: moccic22@outlook.com
www.cic.ie

Tá an cheardlann seo á heagrú le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon.

« Dinnseanchas 2024 ag Cúirt
Ceardlann scríbhneoireachta ar théama an dinnseanchais i gColáiste na Rinne »