Ceardlann do chumadóirí amhrán Gaeilge 29 Meán Fómhair 2023 – Posted in: Nuacht, Scríbhneoireacht – Clibeanna: , ,

Tá an cheardlann seo á heagrú i gcuimhne ar an gcumadóir amhrán Pádraig Ó hAoláin (1944–2021) a thacaigh go mór le cur chun cinn na n-amhrán is an cheoil thraidisiúnta agus na n-ealaíon dúchais fré chéile. Beidh an cheardlann dírithe ar chumadóirí amhrán (den uile chineál), agallaimh bheirte agus lúibíní. Beidh fáilte roimh ábhar ó chumadoirí aitheanta agus ó chumadóirí nua

Grafaic eolais maidir le ceardlann do chumadóirí amhrán Gaeilge. Grianghraif de Mhicheál Ó Conghaile agus Ciarán Ó Fátharta, beirt scríbhneoirí a bheidh ag déanamh áisitheoireachta ar an gceardlann.

Seol iarratas isteach

Tugtar cuireadh do chumadóirí ar mhaith leo a bheith páirteach sa cheardlann sampla dá saothar: amhrán nuachumtha, agallamh beirte nó lúibín a sheoladh chuig CIC, ag moccic22@outlook.com roimh an 21 Deireadh Fómhair 2023.

Roghnófar na saothair is feiliúnaí agus déanfar iad a phlé agus a mheas ag an gceardlann. Seolfar saothar gach cumadóra chuig gach iarrthóir (a bheidh ag freastal ar an gceardlann) roimh ré ionas go mbeidh deis acu iad a léamh is a mheas. Tríd an modh oibre seo beidh na hiarrthóirí ar fad in ann páirt ghníomhach a ghlacadh sa cheardlann, agus foghlaim óna chéile.

Beidh áit do dheichniúr ar an gceardlann. Níl aon táille i gceist don cheardlann seo ach beidh iarrthóirí freagrach as a gcuid costas taistil féin agus lóistín sa chás go mbeadh a leithéid i gceist.

Tuilleadh eolais

Bridget Bhreathnach nó Micheál Ó Conghaile

Cló Iar-Chonnacht

An Spidéal

Co. na Gaillimhe

Guthán: (091) 593307

Ríomhphost: moccic22@outlook.com

www.deirdreo2.sg-host.com

« Seoladh SA PHOLL BÁITE le Anna Heussaff
An Dá Shaol: Ag Cur Rútaí i Ráth Chairn »