Ceacht staire ó sheanfhondúir 18 Lúnasa 2012 – Posted in: Gan chatagóir

Is dócha gur comhartha aoise é bheith ag taisteal siar ar bhóithre na smaointe ach níor mhiste a leithéid uaireanta. Ceapaim go léiríonn an grianghraf thuas an fhorbairt atá tagtha ar chúrsaí foilsitheoireachta trí chéile ó thosaigh Cois Life ag obair sa ghort seo (i 1995), mar is é atá agaibh thuas, a léitheoirí uaisle, ná cuid de na ‘dioscaí boga’ ar a gcuirtí na céadleaganacha de na leabhair luatha a d’fhoilsíomar.

 

Bhí ceannródaíocht ar siúl ag Cois Life nuair a chuamar i mbun foilsitheoireachta mar gur bhunaíomar an nós ón tús an eagarthóireacht a dhéanamh ar an scáileán sinn féin seachas é a dhéanamh ar pháipéar leis an gcóras marcála seanbhunaithe agus a thabhairt do rúnaí nó cúntóir éigin. I gcás údar áirithe bhíodh orthu clóscríobhaithe a fháil leis an leagan clóite a réiteach mar b’ionann an chóip a chuireadh na húdair ar fáil agus ‘lámhscríbhinn’ cheart – féach gur sin an téarma a thugtar i gcónaí ar an gcéad chóip de théacs leabhair a chuireann an t-údar ar fáil don fhoilsitheoir.

Ar ndóigh tá go leor scéalta againn tar éis a bheith ag plé le húdair thar na blianta  – údar amháin a chuir an lámhscríbhinn ar fáil (roinnt céadta leathanach) agus gan oiread agus comhartha fada amháin marcáilte inti mar ‘nár chreid’ sé iontu! Is ea, a chairde, is dual do na Gaeil fulaingt ach is measa fós saol an fhoilsitheora Gaeilge!

 

Dála an scéil, tabhair faoi deara gur mhaígh an diosca go raibh “1.44 MB” nó “2 MB” spáis ar an diosca – nuair is ar éigean a rachadh grianghraf amháin a thógfaí ar ghuthán póca ar an diosca céanna sa lá atá inniu ann.

 

Píosa staire ceart atá sa diosca bog thuas mar is é atá ann ná leagan den chéad imleabhar de An Peann Coitianta a d’fhoilsigh COMHAR siar in 1991 nuair a bhí an bheirt againne (Caoilfhionn agus Seán) ag plé le cúrsaí leabhar ansin. Ní hamháin go mbíodh orainn dioscaí boga a úsáid ach bhíodh orainn cead a lorg cúpla uair a chloig a bheith againn anois agus arís ‘ar an ríomhaire’ (is ea, a dhaoine óga, saonta, ní bhíodh ríomhaire ach ag comhlachtaí an uair sin – ní bhídís ag an ngnáthdhuine ag baile).

Ar an taobh eile de, Mar is eol dúinn, ní hionann daonlathú agus dul chun cinn i gcónaí ach an oiread. Samhlaím nach mise an t-aon duine atá bodhar ag bíogaíl an tslua, nó ar leasc leis aghaidh a thabhairt ar Facebook nó nascadh le LinkedIn.

O Tempora, O Mores! (agus is beag AR FAD a thuigfeadh é sin sa lá atá inniu ann anois go gcuimhním air! Ach is dócha gur chuige sin atá Google ann…)

 

 

« Alex Hijmans ag Féile Leabhar BhÁC
Gradaim Leabhair na Bliana CBI buaite ag Maitríóisce »