A new book from Orna Ní Choileáin – (weather) warning ahead! 8 February 2019 – Posted in: News

‘Bhí foláireamh tugtha do mhuintir an oileáin mar gheall ar an stoirm a bhí le teacht. Níor thug na daoine aon aird air, iad ag magadh fiú. B’ionann “stoirm” in Arúba agus cúpla scamall liath sa spéir …
Thart ar mheán oíche, thuirling spéirling orthu de ruathar …’

Teenage readers who enjoyed Orna’s original and playful take on vampires (Ailfí agus an vaimpír, Vaimpír san áiléar, I measc vaimpírí and Greim na vaimpíre) have a new treat in store for them. In her latest novel she subverts and plays with the selkie of folklore, creating a very different creature – Spéirling!.

« An tSochtheangeolaíocht: Taighde agus Gníomh le seoladh i gColáiste na Tríonóide
Gradam Uí Shúilleabháin 2018 ag Oilithreach Pinn »