95 Cluiche Drámaíochta 22 Aibreán 2024 – Posted in: Leabhair, Nuacht – Clibeanna: ,

Lámhleabhar é 95 Cluiche do mhúinteoirí agus do dhaltaí agus é lán le cluichí agus straitéisí a bhaineann leis an ngníomhaíocht agus leis an gcruthaitheacht. Tá cinn ann a fheileann do ghrúpaí móra agus beaga, do dhaoine nár bhuail lena chéile cheana agus do dhreamanna atá ag obair le chéile le fada. Tá gníomhaíochtaí ann a spreagann fuinneamh sna rannpháirtithe agus cinn eile a mheallann chun ciúnais iad. Tá cluichí ann ar mhaithe le spraoi agus cluichí a mhúsclaíonn machnamh agus smaointeoireacht.

Tá sé oiriúnach don té atá i mbun ceardlanna drámaíocht agus tá sé úsáideach d’áisitheoirí, do stiúrthóirí agus do chinnirí i gclubanna óige agus i gclubanna spóirt.

Don mhúinteoir scoile, tugann sé stór straitéisí agus modheolaíochtaí le cruthaitheacht agus gníomhaíocht a chur sa teagasc agus sa bhfoghlaim. Is féidir leathnú ar aon cheann de na cluichí sa leabhar agus iad a chur in oiriúint d’aoiseanna difrúla agus d’ábhair dhifrúla.

Múineann Sinéad Ní Ghuidhir  Léann Gairmiúil ar an Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (MGO) in Ollscoil na Gaillimhe, agus modheolaíochtaí ábhar ar an PME (Professional Masters in Education) agus ar an MGO. Is feitheoir í do mhic léinn ar Shocrúchán Scoile gach bliain.

Múineann sí modúl ar an M Ed chomh maith, ag déanamh stiúrthóireachta ar mhic léinn ón gclár sin freisin, agus ó am go ham, cuireann sí ranganna praiticiúla drámaíochta ar siúl ar an BME.

Tá taithí teilifíse, drámaíochta agus aisteoireachta ag Sinéad Ní Ghuidhir. Chuir sí piarmheasúnú ar bun ar an MGO, agus tá spéis aici i modhanna gníomhacha teagaisc agus foghlama chomh maith le bealaí núálacha a chur ar bun sa seomra ranga agus trasna an churaclaim.

« Dhá Scór Eala le Aingeal Ní Chualáin á sheoladh
Dinnseanchas 2024 ag Cúirt »