An tSochtheangeolaíocht: Taighde agus Gníomh le seoladh i gColáiste na Tríonóide 28 March 2019 – Posted in: Nuacht

Seolfaidh Anna Ní Ghallachair (Cathaoirleach Bhord Údarás na Gaeltacht agus Ceann Scoil an Léinn Cheiltigh, Ollscoil Mhá Nuad) leabhar nua ag foireann údar ar an tsochtheangeolaíocht agus an Ghaeilge, sa Seomra Domhanda, Áras Watts, Coláiste na Tríonóide. 5pm, 29 Márta…

Continue reading