An tSochtheangeolaíocht: Taighde agus Gníomh le seoladh i gColáiste na Tríonóide 28 March 2019 – Posted in: News

Seolfaidh Anna Ní Ghallachair (Cathaoirleach Bhord Údarás na Gaeltacht agus Ceann Scoil an Léinn Cheiltigh, Ollscoil Mhá Nuad) leabhar nua ag foireann údar ar an tsochtheangeolaíocht agus an Ghaeilge, sa Seomra Domhanda, Áras Watts, Coláiste na Tríonóide. 5pm, 29 Márta 2019. Fáilte roimh chách.

Continue reading